Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave pre osoby so zdravotným postihnutím medzi Českou republikou a Slovenskom

V priebehu novembra bol zahájený projekt s názvom „Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi Českou republikou a Slovenskom pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý podporil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Po rozdelení Československa sa mnohým obyvateľom s ŤZP sťažilo cestovanie z dôvodu nemožnosti platiť cestovné. V súčasnosti je v Českej republike možné uplatniť zľavy pre obyvateľov SR len pre deti, žiakov, študentov do 26 rokov a seniorov od 65 rokov. Pre držiteľov preukazu ZŤP tieto zľavy neplatia. Zosúladenie pravidiel na cestovnom v medzinárodnej doprave medzi Českou republikou a Slovenskom pre osoby so zdravotným postihnutím by mnohým zjednodušili cestovanie.

11. novembra sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, ŽSSK, Občianskeho združenia Bez bariéry a Národnej diaľničnej spoločnosti konalo koordinačné pracovné stretnutie. Cieľom tohto stretnutia bolo vytvorenie základu pravidiel pri poskytovaní zliav cestujúcim v železničnej a diaľničnej preprave pre osoby so zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Čechách a na Slovensku.

Po ukončení koordinačného stretnutia bolo zahájené štatistické  zisťovanie o celkovom počte osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako využívatelia železničnej a diaľničnej prepravy. Takéto zisťovanie sa vykoná formou dotazníkov distribuovaných občianskym združením Bez bariéry a bude rozoslané aj organizáciám cestovného ruchu – poskytovateľom prepravy. Rovnako významné budú štatistiky prístupnosti železničných staníc s cieľom zabezpečenia všetkých štandardov prístupnosti.
Po vyhodnotení údajov bude spracovaný materiál na rokovanie vlády Slovenskej Republiky za účelom vytýčenia spoločného postupu, ktoré má byť prospešné pre rozvoj cestovného ruchu v rámci zosúlaďovanie pravidiel bezbariérovosti v Európskej Únii.