Zo života ŠHZŤP

PO CAR,s.r.o Prešov

Posledný marcový víkend sme sa zúčastnili podujatia „Benefičný koncert Opri sa o mňa“ v estrádnej hale PKO Čierny orol v Prešove.

Podujatie bolo organizované pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z ústavov a zariadení DSS z Prešova a Prešovského samosprávneho kraja.

Benefičné, kultúrne a náučné podujatie s názvom „Opri sa o mňa“ sa konalo už po 7. krát.

Cieľom tohto podujatia je integrácia hendikepovaných osôb medzi zdravých pomocou tanca, spevu a kreatívnych workshopov. Vypočuli si známych i menej známych interpretov, opäť sa stretli s  kamarátmi, či nadviazali nové priateľstvá.

Podujatia sa zúčastnilo približne 200 mentálne a zdravotne postihnutých detí v doprovode svojich rodinných príslušníkov a známych .

Počas programu sme prezentovali projekt ŠKODA Handy ZŤP a jeho  benefity, služby partnerov daného

projektu a v neposlednom rade aj samotného ŠKODA Handy ZŤP centra, PO CAR, s.r.o Prešov.