Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

medzi

Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Dôvodová správa k realizácii projektu (2. etapa):

 • Počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • Starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (ženách)
 • Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností)
 • Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie)
 • Prihliadanie na špecifické podmienky

Realizátori projektu:

Mobilita, n.o.
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Aktivity 2.etapy:

 • 1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia) 10.2016 od 15:00 – 17:00 hod
 • 2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a 27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod
 • 1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola bolo záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenia poskytla  informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí sa hovorilo o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržali osvedčenie o absolvovaní.

Výstupy:

Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania

a sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri:

 • Sebarealizácii
 • Samozamestnanií
 • Zabezpečení príjmu
 • Vzdelávanie v oblati podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk
 • Celkovo bolo do aktivít zaradených 16 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu