Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

tri-oriesky-pre-deti-zaverecna-sprava

Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

ukončená 6.10.2016

 

Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Dôvodová správa k realizácii projektu (1. etapa) :

 • Počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • Starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (ženách)
 • Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností)
 • Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie)
 • Prihliadanie na špecifické podmienky

Realizátori projektu:

 • Mobilita, n.o.
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
 • VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Výstupy:

Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania, sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri:

 • Sebarealizácii
 • Samozamestnaní
 • Zabezpečení príjmu
 • Vzdelávanie v oblati podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk
 • Celkovo bolo do aktivít zaradených 70 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu

Účastníci aktivít získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

2. etapa – prihlásenie záujemcov na adrese (začiatok podľa počtu záujemcov v Maríne Kováčová)

voka@voka.sk

avmobilita2@avmobilita.sk

veducasestra@marinakovacova.sk