V dňoch 1.-2.10. 2015 sa konala na výstavisku INCHEBA výstava NON-HANDY CUP.