Vianočný príspevok aj pre invalidných dôchodcov

1.septembra 2019 nadobudla platnosť Novela zákona o vianočnom príspevku, ktorú schválil parlament. Už v decembri tak penzisti dostanú vianočné príspevky v novej, vyššej sume.

Vianočný príspevok je určený pre poberateľov starobného, predčasného, invalidného, aj vdovského a sirotského dôchodku.

Vianočný príspevok sa vypláca v decembri počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne, vypláca sa automaticky, teda nie je potrebné o neho žiadať.

Podmienkou nároku na vianočný príspevok je mať trvalé bydlisko na území SR, týka sa však aj tých, ktorí poberajú dôchodok aj z iných štátov. V tom prípade sa bude vianočný príspevok počítať zo súčtu všetkých poberaných dôchodkov.

Na základe novely zákona sa maximálna výška vyplácaného príspevku zdvojnásobila a posúvala sa aj horná hranica poberaného dôchodku, za ktorou už nárok na jeho získanie zaniká. Tradičné podmienky nároku však ostali v podstate rovnaké.

Najdôležitejšou podmienkou nároku na získanie príspevku je výška vyplácaného dôchodku. Maximálna hranica poberaného dôchodku je vo výške 658,50 eur. V prípade, že je dôchodok presne vo výške tejto hranice, bude vianočný príspevok vo výške 13 eur.

Podľa schválenej zmeny bude maximálny vianočný príspevok vo výške 200 eur. Nárok na jeho plnú výšku budú mať penzisti, ktorých dôchodok nepresahuje 210,20 eur. Zmenila sa aj maximálna hranica nároku na výplatu tejto štátnej sociálnej dávky z pôvodných 60 % na 65 % priemernej mesačnej mzdy. Podľa ministerstva práce by mohol vianočný príspevok v budúcnosti nahradiť trinásty dôchodok.

Na výpočet výšky svojho vianočného príspevku môžete použiť kalkulačku sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-vypocet-vianocneho-prispevku/