Videoprezentáciu sme realizovali spolu so spoločnosťou Josef Hurt – ruční ovládaní, ktorá  vyrába špeciálne úpravy vozidiel pre hendikepovaných v rámci projektu ŠKODA Handy ZŤP.
ŠKODA Handy ZŤP centrum Vám zabezpečí realizáciu systému podľa druhu a rozsahu hendikepu. Ručné ovládanie si pred jeho samotnou montážou môžete vyskúšať na trenažéri simulujúcom ručné riadenie vozidla prostredníctvom špeciálnej úpravy, ktorým disponuje každé naše ŠKODA Handy ZŤP centrum na Slovensku.

Úpravy a prestavby vozidel realizujeme prostredníctvom jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier na všetky typy vozidiel, vždy so zreteľom na potreby a požiadavky klienta.

Vyberte si to, ktoré je Vám najbližšie a kontaktujte priamo zamestnancov centra s Vašou požiadavkou.

Dodacia doba je individuálna, v závislosti od typu vozidla, rozsahu a zložitosti samotnej úpravy.

Odporúčame Vám, pred samotnou úpravou, respektíve i pred kúpou samotného vozidla kontaktovať ŠKODA Handy ZŤP centrum a prekonzultovať Vaše požiadavky, možnosti a očakávania. Nie vždy je každé vozidlo vhodné pre úpravu, ktorú požadujete. Vopred si všetko preverte v ŠKODA Handy ZŤP centre.

SAT SYSTEM s asistenčným tlačidlom

Zatlačením tlačidla asistencie vo vozidle v prípade úrazu, náhlych zdravotných problémov, ohrozenia, potreby technickej pomoci…) centrála dostane informáciu a zabezpečí požadovanú pomoc. Súčasne majiteľ dostane potvrdzujúcu SMS správu.

Hlásenie havárie – Zabudovaný nárazový snímač rozpozná a automaticky odošle hlásenie so stavom vozidla a jeho polohou. Centrála Škoda Assistance je okamžite informovaná a organizuje potrebnú zdravotnú a technickú pomoc na miesto nehody.

Elektronické ovládanie krúžkom na volante

Krúžok na volante tlačný – je veľmi vhodný pre motoristov, ktorí sa pri vedení vozidla cítia najlepšie, keď majú obidve ruky bezpečne na volante. Pri používaní krúžku môžu byť ruky v ktoromkoľvek mieste obvodu volantu. Krúžok je samozrejme možné ovládať aj jednou rukou. Celá konštrukcia tlačného krúžku je vyrábaný na mieru. Jeho zástavba nenarušuje celkový dojem a výhľadu na prístroje neprekáža žiadna vnútorná priečka.

Posuvný elektronický krúžok – je možné montovať do všetkých typov vozidiel. Krúžok je možné montovať tiež zospodu volantu. Oba typy ovládania sú na prvý pohľad nezvyčajné, avšak veľmi pohodlné. Krúžok je možné ovládať oboma rukami buď palcami, alebo ho stačí pridržať celou dlaňou v požadovanom natočení. Posuv má dráhu 30 mm a krúžky sa vyrábajú v dvoch veľkostiach priemeru. Krúžok je ovládaný elektronicky rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade.

Mechanické ručné ovládanie brzdy a plynu

Ak plánujete prestavbu vozidla na mechanické ručné ovládanie, poraďte sa vopred so zamestnancom ŠKODA Handy ZŤP centra. Existuje viacero možností, to, ktorá je vhodná práve pre Vás dokážu posúdiť naši oborníci v centrách.

Možnosť 1:
Ručné ovládanie sa používa prevažne u vozidiel s automatickou prevodovkou alebo spojkou. Tento systém je určený pre ovládanie brzdy a plynu. Možno ho použiť i u vozidiel s manuálnou prevodovkou, kde sa pedál spojky ovláda elektronickým adaptérom spojky. Ovládacia páka môže byť namontovaná z pravej alebo ľavej strany od volantu. Tlakom páky od seba ovládame vždy brzdu, pohyb od seba je pre brzdenie prirodzený pohyb. Ťahom tejto páky dole pod volantom ovládame plyn, príp. sa plynová páčka môže inštalovať z ľavej strany samostatne.

Ručné ovládanie je možné  taktiež používať v kombinácii s elektronickým krúžkom plynu na volante. Brzdu môžeme aretovať v zabrzdenej polohe tlačidlom na konci páky. Pre kvadruplegikov možno pre ľahšie používanie aretácie použiť špeciálnu koncovku páky so zväčšeným tlačidlom. Pri aretovaní brzdy nie je treba citlivosť prstov, iba sa zatlačí za koniec páky spoločne s tlačidlom aretácie.

Možnosť 2:
Tento systém je taktiež určený prevažne pre autá vybavené automatickou prevodovkou. U áut s manuálnou prevodovkou možno ručné ovládanie plynu a brzdy  samozrejme doplniť i o elektronickú spojku. Princíp systému spočíva v tom, že funkcie pedálov brzdy a plynu je vedená do páky umiestenej vedľa stredového tunelu auta na vodičovej strane. Zariadenie je vhodné v prípadoch, keď vodič potrebuje zachovať možnosť nastavovania volantu, či väčší priestor pod volantom. Je vhodný pre užívateľov s čiastočným postihnutím horných končatín. Vďaka tejto možnosi  totiž nemusí byť ruka pri ovládaní páky zdvihnutá toľko ako v prípade štandardných pákových systémov umiestnených pod volantom. Páka u tohoto systému je takisto vybavená aretáciou brzdy.

Štvorbodové pásy

Štvorbodové stabilizačné pásy zaisťujú omnoho väčšiu stabilitu pri sedení vo vozidle. Môžu sa použiť na miesto vodiča i spolujazdca. Sú vhodné pre osoby so zlým držaním trupu.

Ukotvenie invalidného vozíka

Zabezpečovací systém kotvenia vozíka a zadržiavací systém a prostriedky pre telesne postihnuté osoby.

Presedacia doska

Presedacia doska vypĺňa priestor medzi vozíkom a sedačkou auta a výrazne uľahčuje presedanie.

Otočná sedačka vodiča / spolujazdca

Otočný sedačkový systém pre telesne postihnuté osoby. Sedačka je automaticky zaistená v konečných polohách točne. Sedačka je uchytená v pôvodných kotviacich otvoroch, takže je zaistená pasívna bezpečnosť.

Strešný box

Tento systém umožňuje jednoduché nakladanie invalidného vozíka na strechu vozidla. Jednoduchá a rýchla obsluha zabezpečuje užívateľovi samostatnosť pri jeho cestovaní.

V prípade Vášho záujmu o prestavbu vozidla, poradenstva ohľadom prestavby, kontaktujte, prosim, http://avmobilita.sk/?page_id=124, ktoré je Vám najbližšie, prípadne priamo AV Mobilita. Ďakujeme.