V roku 2011 bol prvý krát  predstavený   projekt  spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. a zmluvného partnera gestora projektu AV MOBILITA, ktorý má názov ŠKODA Handy ZŤP. Jeho cieľom, ako to už vyplýva z názvu, je podávať pomocnú ruku pre zdravotne znevýhodnených ľudí, teda riešenie a rozvoj ich dopravnej mobility v ôsmich centrách na Slovensku nachádzajúcich sa vo všetkých regiónoch. Zamestnanci v každom z centier poskytnú všetky potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom vrátane poradenstva pri atestovaných úpravách vozidla podľa druhu postihnutia, ktorého dodávateľom je firma Velcon a Hurt, pomoc pri vybavovaní príspevkov od štátu ako i prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte je samozrejmosťou.

Každé z centier ŠKODA Handy ZŤP má k dispozícii vozidlo pre účely prezentácie projektu Škoda Handy ZŤP (aj pre potreby klienta), ďalšie vozidlo Škoda Karoq upravené so zariadeniami SMART TRANSFER osobný zdvihák, zariadenie na presadanie a SMART LIFTER – zdvihák na nakladanie el.vozíka (skútra) do batožinového priestoru vozidla, riadne označené predajné miesto, bezbariérový prístup, špeciálne vyškoleného technika a automechanika (prestavby a úpravy vozidiel pre ZŤP), trenažér na ručné riadenie firmy Hurt  a náhradné vozidlo pre klienta ZŤP.

Do projektu sú rovnako zapojení silní partneri v oblasti poistenia a financovania. Spolupracujeme s organizáciami orientovanými na problematiku zdravotne znevýhodnených.

Zástupcovia  v každom z desiatich Škoda Handy centier ZŤP ponúknu:

  • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom,
  • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia,
  • poradenstvo (legislatíva, nároky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
  • pomoc pri uplatnení príspevku z Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny SR,
  • prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte,
  • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných servisných službách,
  • náhradné vozidlo pre klienta ZŤP ,
  • trenažér na ručné riadenie,
  • bezbariérový prístup,
  • NON STOP infolinka č. 0800 199 060 – úprava vozidiel

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.avmobilita.sk, gestora projektu, ako i na stránkach jednotlivých Škoda HANDY centier ZŤP v regiónoch.