V dňoch 22-24.9. 2011 bol v rámci veľtrhu NON HANDICAP 2011 predstavený projekt spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o. a zmluvného partnera AUTO VALUŠEK s.r.o v zastúpení AV MOBILITA, ktorý má názov ŠKODA Handy. Jeho cieľom, ako to už vyplýva z názvu, je podávať pomocnú ruku pre ľudí so zdravotne ťažkým postihnutím a teda riešenie a rozvoj ich dopravnej mobility s mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“.

šKODA Handy ponúka  momentálne 10 centier na Slovensku. Zamestnanci v každom z centier poskytnú všetky potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným postihnutím vrátane poradenstva pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia.

Každé z centier ŠKODA Handy ZŤP má k dispozícii jedno vozidlo pre účely prezentácie systémov ručného riadenia, prípadne vozidlo disponuje inými systémami, riadne označenie predajného miesta, bezbariérový prístup, špeciálne vyškoleného technika a automechanika (prestavby a úpravy vozidiel pre ZŤP), trenažér na ručné riadenie a náhradné vozidlo pre klienta ZŤP.

Do projektu sú rovnako zapojení silní partneri, ktorí klientom ZŤP ponúkajú zvýhodnené služby poistenia, financovania vozidla, individuálne úpravy a prestavby vozidiel a distribúciu zdravotných pomôcok.

Zamestnanci v každom z desiatich centier ponúknu:

  • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom,
  • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia,
  • poradenstvo (legislatíva, nároky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR),
  • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných službách,
  • náhradné vozidlo pre klienta ZŤP (do 1 roka od zriadenia),
  • trenažér na ručné riadenie,
  • preškoleného servisného technika a automechanika,
  • bezbariérový prístup,
  • riadne označenie predajného miesta.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach ŠKODA AUTO Slovensko.