Škoda Handy ZŤP pomáha už sedem rokov

Odviezť sa autobusom do mesta či skočiť si rýchlo do obchodu nie je pre ľudí so zdravotným postihnutím vždy jednoduché.

Aj keď sú autobusy s nakladacou plošinou a bezbariérové vstupy čoraz bežnejšie, mobilita zdravotne postihnutých je ešte stála problematická a často, žiaľ, nedôstojná. To výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života. Priniesť zmenu a uľahčiť život rodinám, ktoré každodenne riešia problémy spojené so zdravotným postihnutím, bol hlavný dôvod, prečo vznikol program Škoda Handy ZŤP.

Desať centier pomoci

Ide o spoločný projekt spoločnosti Škoda Auto Slovensko a zmluvného gestora projektu AV Mobilita, ktorý úspešne funguje už od roku 2011. Za sedem rokov pôsobenia pomohol vyše 3 400 ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

V desiatich centrách Škoda Handy ZŤP po celom Slovensku sú k dispozícii trenažéry, vďaka ktorým si klienti môžu vyskúšať možné úpravy. To im výrazne zjednodušuje rozhodovanie, ako si dané vozidlo čo najefektívnejšie upraviť. Keď človek s postihnutím získa auto prispôsobené jeho potrebám, výrazne mu to uľahčí nielen súkromný, ale aj pracovný život. Mnohým klientom dáva upravená Škoda Handy ZŤP dokonca možnosť podnikať, pričom neraz sa zameriavajú práve na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Benefity pre klientov

Spolupráca Škoda Auto Slovensko so Škoda Handy ZŤP umožňuje zdravotne znevýhodneným využívať benefity predajných centier – či už pri kúpe nového, alebo upraveného automobilu. V každom centre sú špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí zabezpečia dostupné služby, ako
aj asistenciu pri kúpe nového automobilu, často s niekoľkopercentným cenovým zvýhodnením. Odborné poradenstvo pri atestovaných úpravách vozidla podľa druhu postihnutia býva samozrejmosťou. Pridanou hodnotou je pomoc pri vybavovaní príspevku od štátu či pri
prihlásení automobilu na dopravnom inšpektoráte. Klienti sa na pracovníkov Škoda Handy ZŤP môžu obrátiť aj s otázkami ohľadom financovania kúpy automobilu. Tí rovnako vedia poradiť s množstvom ďalších detailov, ktoré by inak zákazník musel riešiť sám.

Zvýhodnený servis

Kúpou automobilu sa starostlivosť centier o zákazníka zďaleka nekončí. Klienti centier sú pri servise svojich automobilov alebo pri záručných či pozáručných opravách prednostne vybavovaní. Zároveň sa môžu spoľahnúť na zvýhodnené podmienky pri realizácii servisných prác, nákupe náhradných dielcov a príslušenstva. Počas servisných prác môžu využiť náhradné vozidlo.