Nové Škoda Handy centrá ZŤP na Slovensku.. je nás viac!!

V utorok 08.30.16 v doškoľovacom stredisku Škoda Auto Slovensko boli za účastí vedenia firmy, partnerov projektu Škoda Handy ZŤP a gestora AV mobilita uvedené ďalšie centrá Škoda Handy ZŤP. Celkom ich je na Slovensku 10 t.j. v každom väčšom meste.

Stratégia rozvoja programu Škoda Handy ZŤP – program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb zdravotne znevýhodnených sa nesie v duchu čo najbližšie sa priblížiť ku klientovi.

Rozhodnutie o rozšírení siete Škoda Handy ZŤP centier bolo podporené aj pozitívnym ohlasom a spokojnosťou Vás klientov. Konferencia sa venovala témam odborných a legislatívnych noviniek, ktoré uľahčia život skupine týchto osôb za pomoci odborných tímov v našich centrách.