Príhovor

Vážení obchodní partneri, spolupracujúce združenia, organizácie a štátne inštitúcie, Vianoce už klopú na dvere a preto nám v mene celého tímu chránenej dielne AV Mobilita, dovoľte poďakovať sa za celoročnú spoluprácu a úsilie pri rozširovaní myšlienky, ktorú náš projekt ŠKODA Handy ZŤP nesie.

Radi by sme poďakovali aj našim klientom za prejavenú dôveru a podporu aktivít našej chránenej dielne.

Do Nového roka 2020 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa úspechov v pracovnom i v osobnom živote.

Tím AV Mobilita