Príhovor

Vážení obchodní partneri, spolupracujúce zväzy a organizácie, štátne inštitúcie a naši priaznivci, Vianoce už klopú na dvere a preto nám dovoľte v mene celého tímu našej chránenej dielne AV Mobilita  poďakovať sa za celoročnú spoluprácu a podporu v myšlienke,  ktorú nesie náš projekt ŠKODA Handy ZŤP a aktivity našej chránenej dielne.

Do nového roka Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa úspechov nielen v pracovnom živote, ale i v súkromí.

 

Tešíme sa na Vás v novom roku 2019!

 

S úctou

 

Tím AV Mobilita