Pracovné stretnutie partnerov a pracovníkov projektu ŠKODA Handy ZŤP dňa 8.3.2016 v Nitre

Dôvodom stretnutia  bolo rozšírenie siete centier ŠKODA Handy ZŤP, ktorá má v súčasnosti 10 centier na Slovensku. Dôležité pre nás je, aby ste v každom jednom centre našli vyškolených zamestnancov, ktorí vám budú vedieť odborne poradiť pri kúpe či úprave auta podľa vašich požiadaviek, podľa druhu a rozsahu hendikepu, alebo pri ďalších službách ako je servisná starostlivosť a pod.

Na praktickom školení sa pod odborným vedením dodávateľa úprav vozidiel pre hendikepovaných prezentovali viaceré možnosti a spôsoby montáže takýchto systémov. V trende neustáleho vzdelávania našich zamestnancov budeme i naďalej pokračovať, pretože tak ako značka ŠKODA, aj vy si zaslúžite vysoko odborný personál, ktorý vám bude plne k dispozícii pri riešení úpravy či kúpy auta.