Pozývame Vás na Škoda Handy Mobility Tour!

Podujatie sa koná v našich ŠKODA Handy ZŤP centrách podľa priloženého harmonogramu. Program je zostavený tak, aby všetky produkty a služby pre zdravotne znevýhodnených a ich doprovodu boli sústredené na jednom mieste.