Pozvánka na semináre „Slovensko bez bariér“

Pozvánka na semináre „Slovensko bez bariér

Miesto konania:

  • Trnava (zasadačka Miestneho zastupiteľstva, Hlavná ulica 1) – 21.9.2017 o 13:30
  • Žilina (IMPA, oficiálny predajca značky ŠKODA, Pri rieke 795/3) – 25.9.2017 o 10:30
  • Nitra (zasadačka Mestského úradu, Štefánikova trieda 60)  – 27.9.2017 o 13:30

(Bezbariérový vstup je zabezpečený)

Seminára sa zúčastnia a v programe vystúpia predstavitelia samosprávy, realizátori a partneri projektu, organizácií zdravotne postihnutých občanov, seniorov, ďalších znevýhodnených skupín občanov, organizácií a inštitúcií usilujúcich sa o odstraňovanie a prekonávanie všetkých bariér a obmedzení, ktoré bránia plnohodnotnému životu a plnému zapájaniu sa do spoločnosti.

Srdečne Vás pozývame na predmetné semináre.