Pozvánka na semináre „Slovensko bez bariér“

Pozvánka na semináre „Slovensko bez bariér

Miesto konania:

  • Prešov (Miestny úrad, Jarkova ulica) – 4.10.2017 o 10:00
  • Košice (Stredisko sociálnych služieb mesta Košice, Garbiarska ulica) – 5.10.2017 o 10:30
  • Banská Bystrica (Robotnícky dom, Robotnícka ulica 3)  – 25.10.2017 o 10:30

(Bezbariérový vstup je zabezpečený)

Seminára sa zúčastnia a v programe vystúpia predstavitelia samosprávy, realizátori a partneri projektu, organizácií zdravotne postihnutých občanov, seniorov, ďalších znevýhodnených skupín občanov, organizácií a inštitúcií usilujúcich sa o odstraňovanie a prekonávanie všetkých bariér a obmedzení, ktoré bránia plnohodnotnému životu a plnému zapájaniu sa do spoločnosti.

Srdečne Vás pozývame na predmetné semináre.