Pozvánka na 2. ročník podujatia ŠKODA Handy Mobility Tour

V mene chránenej dieľne AV Mobilita –  gestora projektu ŠKODA Handy ZŤP, partnera projektu ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a ŠKODA Handy ZŤP centier vás pozývame na prezentačné podujatie Škoda Handy Mobility Tour 2019, ktorý sa koná v termíne 1.10. – 25.10.2019.

Podujatie sa koná v našich ôsmych ŠKODA Handy ZŤP centrách podľa priloženého harmonogramu.

Cieľom tejto akcie je sústredenie poradenských služieb, výrobných služieb a výrobkov na jednom mieste pre celý región tak, aby boli čo najbližšie ku klientovi – pod jednou strechou pre zdravotne znevýhodnených.

Pomocou podujatia ŠKODA Handy Mobility Tour chceme byť súčasťou ako i pomocou zreálnenia integrácie zdravotne znevýhodnených do všetkých oblastí života.