Ojedinelý projekt Tri oriešky pre deti v Maríne 2. etapa

Pozývame Vás zapojiť sa do 2.kola projektu Tri oriešky pre deti v Maríne s možnosťou  získať  marketingovú a finančnú podporu pre svoje podnikanie od neziskovej organizácie Záleží nám.

Organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny. Projekt podporuje aj nezisková organizácia Záleží nám, ktorá pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk pomôže účastníkom projektu verejne zbierať prostriedky pre začiatok svojho podnikania.

Vieme, že:

  • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk  stúpa
  • starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
  • pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca

V projekte „Tri oriešky pre deti v Maríne“,   sa budú realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom. Projekt v ďalšej etepe otvárame o skupinu žien, ktoré chcú začať podnikať alebo už podnikajú a vedia zaradiť hendikepovaných do svojho podnikaniaprostredníctvom chránených dielní alebo majú záujem o podporu pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk.

Aktivity sa budú realizovať v kinosále liečebného domu Marína v Kováčovej v dňoch:

1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia)  18.10.2016 od 15:00 – 17:00 hod

2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod

1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola je záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenie poskytne informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Pre viac informácií píšte na e-mail: voka@voka.sk