16. septembra 2009 sa slávnostne otvorili brány chránenej dielne AV Mobilita, ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR, .

Postupom času sa portfólio služieb chránenej dielne AV Mobilita rozširovalo.

Dnes ponúkame pre zamestnávateľov náhradné plnenie v oblasti školenia prvej pomoci , sociálneho programu pre zamestnancov a organizovaní eventov. Podporujeme projekty zamerané na tvorbu chránených dielní a pracovísk ako samofinancujúce subjekty s ponukou služieb a tovarov pre zamestnávateľov.

Od založenia projektu ŠKODA Handy ZŤP v r.2011 je AV Mobilita jeho gestorom. V súčasnosti existuje v regiónoch na Slovensku 10 ŠKODA Handy ZŤP centier v jej gestorstve, ktoré poskytujú svojim klientom komplexné predajné a servisné služby – predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel, trenažéry pre presné stanovenie úpravy „šité na klienta“, legislatívne poradenstvo, pomoc v oblasti príspevkov z Úradu práce, soc. vecí a rodiny, prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte, možnosti financovania, poistenia, prevoz zdravotne postihnutých občanov, NON STOP služba.

Novinkou je Škoda Karoq s úpravami Smart Lifter a Smart Transfer, ktorý predstavujeme na priame vyskúšanie vo všetkých regiónoch a prakticky prevážame zdravotne znevýhodnených.

Dnes sa aktívne zúčastňujeme na integračnom procese zdravotne znevýhodnených do všetkých oblastí života formou priamej účasti na kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách.

Okrem partnerov v projekte Škoda Handy ZŤP /Škoda Auto Slovensko, Allianz SP, VWFS/ spolupracujeme aj s organizáciami zameranými na problematiku zdravotne znevýhodných.

Ďalším cieľom, ktorý AV Mobilita v tomto období realizuje je projekt Regio Auto, komunitná prepravná služba určený pre verejný a tretí sektor. Prepojenie komunitného podnikania s komunálnou politikou v regionoch viac na www.regioauto.sk.

V roku 2013 získala AV Mobilita prestížne ocenenie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii zodpovedné podnikanie.

V oblasti integrácie zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu získala AV Mobilita i špeciálne ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR v roku 2009.

Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

Gestor projektu