AV Mobilita, s.r.o., gestor projektu Škoda Handy ZŤP, držitel Európskej ceny za podporu podnikania

16. septembra 2009 sa slávnostne otvorili brány chránenej dielne AV Mobilita, ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR, .

Postupom času sa portfólio služieb chránenej dielne AV Mobilita rozširovalo.

Dnes ponúkame pre zamestnávateľov náhradné plnenie v oblasti školenia prvej pomoci , sociálneho programu pre zamestnancov a organizovaní eventov. Podporujeme projekty zamerané na tvorbu chránených dielní a pracovísk ako samofinancujúce subjekty s ponukou služieb a tovarov pre zamestnávateľov.

Od založenia projektu ŠKODA Handy ZŤP v r.2011 je AV Mobilita jeho gestorom. V súčasnosti existuje v regiónoch na Slovensku osem ŠKODA Handy ZŤP centier v jej gestorstve, ktoré poskytujú svojim klientom komplexné predajné a servisné služby – predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel, trenažéry pre presné stanovenie úpravy „šité na klienta“, legislatívne poradenstvo, pomoc v oblasti príspevkov z Úradu práce, soc. vecí a rodiny, prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte, možnosti financovania, poistenia, prevoz zdravotne postihnutých občanov, NON STOP služba.

Novinkou je Škoda Karoq s úpravami Smart Lifter a Smart Transfer, ktorý predstavujeme na priame vyskúšanie vo všetkých regiónoch a prakticky prevážame zdravotne znevýhodnených.

Dnes sa aktívne zúčastňujeme na integračnom procese zdravotne znevýhodnených do všetkých oblastí života formou priamej účasti na kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách.

Okrem partnerov v projekte Škoda Handy ZŤP /Škoda Auto Slovensko, Allianz SP, VWFS/ spolupracujeme aj s organizáciami zameranými na problematiku zdravotne znevýhodných.

Ďalším cieľom, ktorý AV Mobilita v tomto období realizuje je projekt Regio Auto, komunitná prepravná služba určený pre verejný a tretí sektor. Prepojenie komunitného podnikania s komunálnou politikou v regionoch viac na www.regioauto.sk.

V roku 2013 získala AV Mobilita prestížne ocenenie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii zodpovedné podnikanie.

V oblasti integrácie zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu získala AV Mobilita i špeciálne ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR v roku 2009.

Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

Gestor projektu