16. septembra 2009 sa slávnostne otvorili brány chránenej dielne AV Mobilita, ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR.

Postupom času sa portfólio služieb chránenej dielne AV Mobilita rozširovalo.

Dnes sa aktívne zúčastňujeme na integračnom procese zdravotne znevýhodnených do všetkých oblastí života

Od založenia projektu ŠKODA Handy ZŤP sa AV Mobilita stala jeho gestorom. V súčasnosti existuje na Slovensku 10 ŠKODA Handy ZŤP centier, ktoré poskytujú svojim klientom komplexné predajné a servisné služby – predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel, prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo, prevoz zdravotne postihnutých občanov.

V roku 2013 získala AV Mobilita prestížne ocenenie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii zodpovedné podnikanie. Hlavným zámerom projektu je predovšetkým integrácia zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu, prostredníctvom vytvorenia špecializovaných chránených dielní. Ceny boli odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov, ktoré sa uskutočnilo 25.-26. novembra 2013 vo Vilniuse v Litve.

V oblasti integrácie zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu získala AV Mobilita i špeciálne ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v SR  v roku 2009.

Ďalším cieľom, ktorý si AV Mobilita vytýčila, je posilnenie stability komunitného podnikania.

Kamenný showroom chránenej dielne AV Mobilita môžete navštíviť v Bratislave v Záhorskej Bystrici.

Tešíme sa na Vašu osobnú návštevu.

Držiteľ Európskej ceny za podporu podnikania

Gestor projektu