Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Miesto: Zvolen 

Dátum: 15.6.2018

Návštevnosť: osoby zo SR a zahraničia so zameraním na odborné semináre, kompenzačné pomôcky a zariadenie na skvalitnenie života

Cieľom bola propagácia projektu Škoda Handy ZŤP a upraveného vozidla Škoda Karoq. Technický dozor odprezentoval aktívne uplatnenie úprav v praxi, priamo s prezidentka Slovenského zväzu telesne postihnutých, Ing. Vráblová si odskúšala praktičnosť našich úprav vo vozidle Škoda Karoq a v mesiaci júl prinesieme jej hodnotenie.

Záujemcom o uvedený projekt sme poskytli bližšie informácie o aktivitách jednotlivých centier v regiónoch.

Zhodnotenie: Účastníci privítali nami odprezentované možnosti zamerané na integráciu zdravotne znevýhodnených v oblasti mobility.