Jedinečná medzinárodná konferencia o podnikaní – slávnostný akt integrácie ZŤP osôb

V nedeľu 29.11.2015 sa konala konferencia, na ktorej prebehlo slávnostné začlenenie hendikepovaných do celoslovenského projektu Podpora podnikania. Účastníci konferencie si vypočuli inšpiratívny prednáškový sled významných osobnosti zo Slovenska ako i  zo zahraničia. Obohatením programu bola plnohodnotná  diskusia s ľuďmi, ktorí už podnikajú s početným plénom. Hlavným zámerom organizátorov bola snaha  usmerniť, podporiť, podať im pomocnú ruku a naučiť ich sa nebáť podnikať.

Oficiálny integračný proces do oblasti podnikania bol ďalším z aktivít projektu Škoda Handy ZŤP, kde neoddeliteľnou súčasťou podnikania je aj rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím.

„Naším cieľom a zmyslom našej práce je pomáhať hendikepovaným ľuďom v integrácii do bežného života a dať im šancu na dôstojný, spokojný a šťastný život“, povedala Klaudia Valušková, ktorá je gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP a je konateľkou chránenej dielne AV Mobilita, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo predstaviť všetky oblasti, ktoré treba zvládnuť  pre úspešné podnikanie. V  roku 2016 budú prebiehať semináre, ktoré danú problematiku rozoberú do detailov a ich súčasťou budú aj praktické časti . Realizácia bude postupne nadobúdať jednotlivé kontúry vo vybraných lokalitách pre ZŤP osoby, aby prístupnosť bola čo najjednoduchšia ako i v  regionálnych centrách so zameraním na podnikanie.