Falck Healthcare a.s.

Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v poliklinikách a špecializovaných rehabilitačných centrách. Patrí tiež k najväčším poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby na Slovensku.

Zároveň v rámci svojej divízie Falck Academy organizuje kurzy prvej pomoci pre odbornú aj laickú verejnosť a v tejto oblasti je lídrom na Slovensku.

Počas podujatia Škoda Handy Mobility Tour 2019 upriamime pozornosť na vaše zdravie a prevenciu.

Dňa 22.10.2019 bude spoločnosť Falck Healthcare a.s. v ŠKODA Handy ZŤP centre v Bratislave poskytovať meranie krvného tlaku, meranie cholesterolu a cukru v krvi.

V stánku Falck Healthcare si budete môcť prostredníctvom Zlatej váhy zmerať pomer tukov, svalov a vody v tele a na základe vstupných informácií vám váha vypočíta hodnotu BMI (Body Mass Index).

Kvalifikovaný zdravotnícky personál vám na základe nameraných hodnôt odporučí ako si zlepšiť kondíciu a udržať zdravý životný štýl.

Spoločne s fyzioterapeutom, ktorý vám poradí ako môžete pravidelným pohybom predchádzať problémom spojeným s pohybovým ústrojenstvom si aj zacvičíme.