Diabetes: chráňte svoju rodinu

November je mesiacom, kedy Medzinárodná federácia diabetu každoročne upriamuje pozornosť verejnosti na hroziace nebezpečenstvo diabetu, ktorý predstavuje vážny problém pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

14. november vyhlásila Svetová federácia diabetu v spolupráci s WHO za Svetový deň diabetu. Prudký nárast počtu diabetikov bol zaznamenaný na celom svete. Heslom tohtoročnej kampane Svetového dňa diabetu je „Diabetes: chráňte svoju rodinu“.

Na základe výskumu, ktorý uskutočnila Svetová federácia diabetu, sa preukázalo, že mnohí rodičia mali ťažkosti odhaliť varovné príznaky diabetu u svojich detí. Tieto zistenia zdôrazňujú nevyhnutnosť zlepšiť osvetu a zvýšiť povedomie o diabete a pomôcť tak ľuďom včas odhaliť varovné príznaky ochorenia.

Cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o dôsledkoch a dopadoch diabetu na rodinu a o úlohy rodiny pri riadení diabetu, poskytovaní starostlivosti, prevencii a osvete o ochorení.

Cukrovka – diabetes mellitus  je chronické ochorenie, ku ktorému dochádza, keď pankreas už nedokáže produkovať inzulín alebo keď telo nedokáže dobre spracovávať inzulín, ktorý produkuje.

Inzulín je hormón, ktorý tvorí pankreas, a ktorý pôsobí ako kľúč umožňujúci glukóze z jedla, ktoré zjeme, prejsť z krvného obehu do buniek v tele a tam vytvoriť energiu. Neschopnosť tela produkovať inzulín alebo efektívne ho využívať vedie k zvýšeným hladinám glukózy v krvi, známe ako hyperglykémia.

Pri dlhodobom pôsobení sa vysoké hladiny glukózy spájajú s poškodením tela a zlyhaním rôznych orgánov a tkanív. Neliečený alebo neriadený diabetes môže viesť ku rôznym závažným komplikáciám ako sú slepota, amputácia končatín, zlyhanie obličiek, srdcový infarkt a mozgová mŕtvica.

Veľká časť trpiacich diabetom nie je diagnostikovaná. Včasná diagnostika a liečba sú kľúčovými faktormi pri predchádzaní alebo oddialení život ohrozujúcich komplikácií.

Ak sa u vás v rodine diabetes vyskytuje, informujte sa o jeho rizikách, varovných príznakochktoré si treba všímať, a o tom, čo môžete urobiť, aby ste predišli výskytu diabetu a komplikáciám v dôsledku ochorenia.