ŠKODA Handy Mobility Tour 2019

2. ročník podujatia Škoda Handy Mobility Tour bol odprezentovaný verejnosti prostredníctvom ôsmych ŠKODA Handy ZŤP centier po celom Slovensku v termíne 1.10. – 25.10.2019.

Dňa 1.10.2019 sme odštartovali podujatie ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 v centre Auto Gábriel v Košiciach sme pokračovali v centrách PO Car Prešov, Autonova Poprad, Todos Ružomberok, IMPA Žilina, Autoprofit Galanta a Porsche Inter Auto Bratislava. 2. ročník ŠKODA Handy Mobility Tour sme  zakončili v Škoda Handy ZŤP centre IMPA Bratislava v dňoch 24. – 25.10.2019.

Návštevníci mali v každom ŠKODA Handy ZŤP centre možnosť vyskúšať si upravené vozidlo ŠKODA Karoq ako i zariadenia uľahčujúce presadanie pre ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu.

Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie. Zdravotnícky personál zo spoločnosti Falck Healthcare poskytoval preventívne merania cholesterolu, tlaku a cukru v krvi, konzultáciu zdravotného stavu a poradenstvo v oblasti životného štýlu. Zároveň prebiehalo aj poradenstvo a rehabilitačné cvičenie s fyzioterapeutom.

Organizácia Červený kríž prezentovala ukážky prvej pomoci a možnosti pomoci zdravotne postihnutým.

Počas priebehu ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 sme poskytli návštevníkom komplexné informácie a služby, týkajúce sa nárokov a možností pre zdravotne znevýhodnených, ktoré všetci uvítali.

Spoločnosť Volkswagen finančné služby ponúkla finančné produkty v zmysle možností financovania vozidla. Pracovník Allianz – Slovenskej poisťovne radil v oblasti poistenia vozidla a pomocných zariadení.

Počas celého podujatia sme prezentovali služby a pomôcky, ktoré uľahčujú život zdravotne znevýhodneným. Návštevníkov ŠKODA Handy Mobility Tour potešilo, že všetky služby, ktoré ľudia s hendikepom potrebujú, mohli nájsť pod jednou strechou.

Umelci srdcom 2019

20. októbra 2019 sa AV Mobilita chránená dielňa pri prezentácii projektu ŠKODA Handy ZŤP zúčastnila 23.ročníka benefičného koncertu „Umelci srdcom“, ktorého organizátorom bol Slovenský zväz telesne postihnutých.

Benefičný koncert „Umelci srdcom“ je kultúrno-spoločenská akcia venovaná telesne postihnutým a ich rodinám. Veľkú sálu Istropolisu zaplnili stovky ľudí s telesným postihnutím, ich opatrovatelia a rodinný príslušníci ako aj široká verejnosť z celého Slovenska aby si odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Na koncerte vystupovali umelci ako detský folklórny súbor Červené jabĺčko, operný duet manželia Bednárikovi , Dominika Richterová, brazílska skupina Azucar Cubana, spevácky súbor Malinka, skupina Akcent Live a Hergottovci. Benefičné podujatie moderoval Juraj Bača.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať hudobno – kultúrny zážitok občanom s telesným postihnutím, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť takýchto podujatí.

Počas celého podujatia prebiehala v priestoroch Istropolisu prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP, ktorý bol odprezentovaný formou úprav vozidiel ako i samotnou prezentáciou na hlavnom pódiu.

Záujemcom sme poskytli bližšie informácie o možnostiach úprav a poskytli kontakt na ZŤP centrá v ich regióne. Možnosť úprav vozidiel ponúkajú centrá: PO CAR v Prešove, Autonova v Poprade, Todos v Ružomberku, IMPA v Žiline, Autoprofit v Galante, IMPA v Bratislave a Porsche Inter Auto v Bratislave.

ŠKODA Handy ZŤP na leteckých dňoch SIAF 2019

V dňoch 3.8. – 4.8.2019 sme projekt ŠKODA Handy ZŤP prezentovali na letisku v Sliači na 9.ročníku medzinárodných leteckých dní SIAF 2019.

Počas celého podujatia prebiehala prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq v stánku ŠKODA Handy.

Prekvapil nás výrazný záujem o projekt ŠKODA Handy ZŤP zo strany návštevníkov najmä v oblasti využitie úprav vozidla.

Leteckých dní sa zúčastnilo približne 107 000 ľudí, medzi nimi aj imobilní návštevníci, ktorí si úpravy vozidla vyskúšali v praxi. Viacerí z nich už projekt ŠKODA Handy ZŤP poznali, záujemcom sme poskytli doplňujúce informácie o aktivitách jednotlivých centier v regiónoch.