Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave pre osoby so zdravotným postihnutím medzi Českou republikou a Slovenskom

V priebehu novembra bol zahájený projekt s názvom „Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi Českou republikou a Slovenskom pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý podporil Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.

Po rozdelení Československa sa mnohým obyvateľom s ŤZP sťažilo cestovanie z dôvodu nemožnosti platiť cestovné. V súčasnosti je v Českej republike možné uplatniť zľavy pre obyvateľov SR len pre deti, žiakov, študentov do 26 rokov a seniorov od 65 rokov. Pre držiteľov preukazu ZŤP tieto zľavy neplatia. Zosúladenie pravidiel na cestovnom v medzinárodnej doprave medzi Českou republikou a Slovenskom pre osoby so zdravotným postihnutím by mnohým zjednodušili cestovanie.

11. novembra sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za účasti zástupcov Ministerstva dopravy, ŽSSK, Občianskeho združenia Bez bariéry a Národnej diaľničnej spoločnosti konalo koordinačné pracovné stretnutie. Cieľom tohto stretnutia bolo vytvorenie základu pravidiel pri poskytovaní zliav cestujúcim v železničnej a diaľničnej preprave pre osoby so zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Čechách a na Slovensku.

Po ukončení koordinačného stretnutia bolo zahájené štatistické  zisťovanie o celkovom počte osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako využívatelia železničnej a diaľničnej prepravy. Takéto zisťovanie sa vykoná formou dotazníkov distribuovaných občianskym združením Bez bariéry a bude rozoslané aj organizáciám cestovného ruchu – poskytovateľom prepravy. Rovnako významné budú štatistiky prístupnosti železničných staníc s cieľom zabezpečenia všetkých štandardov prístupnosti.
Po vyhodnotení údajov bude spracovaný materiál na rokovanie vlády Slovenskej Republiky za účelom vytýčenia spoločného postupu, ktoré má byť prospešné pre rozvoj cestovného ruchu v rámci zosúlaďovanie pravidiel bezbariérovosti v Európskej Únii.

Prezentácia projektu ŠKODA Handy v Teleráne

Dňa 30.9.2019 prezentovala chránená dieľňa AV Mobilita projekt ŠKODA Handy ZŤP v rannom magazíne Teleráno v televízii Markíza.

V Teleráne sme sa zúčastnili za účelom informovania širokej verejnosti o konaní podujatia ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 ako i o možnostiach úprav vozidiel.

Škoda Handy Mobility Tour 2019 je prezentačné podujatie, kde sústreďujeme služby tak, aby boli pod jednou strechou a čo najbližšie ku klientovi so zdravotným znevýhodnením.

Dňa 1.10.2019 sme odštartovali podujatie ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 v ŠKODA Handy ZŤP centre Auto Gábriel v Košiciach. Škoda Handy Mobility Tour 2019 sa konal v ZŤP centrách po celom Slovensku v termíne 1.10. – 25.10.2019. Dňa 3.10.2019 sme sa presunuli do ŠKODA Handy ZŤP centra PO CAR Prešov. Nasledovali centrá Autonova Poprad v termíne 8. – 9.10.2019, Todos Ružomberok  10.-11.10.2019, IMPA Žilina 15.-16.10.2019, Autoprofit Galanta 17.-18.10.2019, Porsche Inter Auto Bratislava, 22. – 23.10.2019. ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 sme zakončili v ZŤP centre IMPA Bratislava v dňoch 24.- 25.10.2019.

Počas ŠKODA Handy Mobility Tour prebiehalo aj poradenstvo v oblasti leasingových služieb, možností financovania upraveného vozidla ako i poradenstvo v oblasti poistenia upraveného vozidla vrátane zdvíhacích zariadení.

Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie ako ukážka prvej pomoci, rehabilitačné cvičenia s fyzioterapeutom, preventívne merania cholesterolu, tlaku a cukru v krvi, konzultácia zdravotného stavu a poradenstvo v oblasti životného štýlu za účasti zdravotníckeho personálu spoločnosti Falck.

Počas celej relácie Teleráno prebiehalo na telefonickej linke TV Markíza poradenstvo klientom, ktorí sa chceli dozvedieť viac o podujatí ŠKODA Handy Mobility Tour 2019, respektíve o možnostiach úprav vozidiel pre hendikepovaných. Na upravenom vozidle ŠKODA Karoq sme predviedli praktické ukážky využitia osobného zdviháku do vozidla ako aj zariadenia na nakladanie elektrického vozíka do batožinového priestoru.

Oslavujeme 10. výročie vzniku chránenej dielne AV Mobilita

16. septembra 2019 oslávi chránená dielňa AV Mobilita 10.výročie založenia.

Brány chránenej dielne, ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR sa slávnostne otvorili 16. septembra 2009. Nositeľkou myšlienky a zakladateľkou chránenej dielne AV Mobilita a projektu ŠKODA Handy ZŤP bola pani Klaudia Valušková.

Postupom času sa portfólio služieb chránenej dielne AV Mobilita rozširovalo.

V roku 2011 vznikol projekt ŠKODA Handy ZŤP, ktorého gestorom sa stala chránená dielňa AV Mobilita. V súčasnosti existuje v regiónoch na Slovensku sieť ŠKODA Handy ZŤP centier v gestorstve AV Mobilita, ktoré poskytujú svojim klientom komplexné predajné a servisné služby ako predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel, legislatívne poradenstvo, pomoc v oblasti príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, prihlásenia vozidla na dopravnom inšpektoráte, poradenstvo v oblasti možností financovania a poistenia.

Od roku 2018 prezentujeme projekt ŠKODA Handy ZŤP predvádzacím vozidlom Škoda Karoq s úpravami, ktorý predstavujeme na priame vyskúšanie záujemcom v ŠKODA Handy ZŤP centrách vo všetkých regiónoch.

Neustále sa aktívne zúčastňujeme na integračnom procese zdravotne znevýhodnených do všetkých oblastí života formou priamej účasti na kultúrnych, športových a spoločenských aktivitách.

Tento rok sme boli partnermi viacerých veľkých podujatí, ako je Autosalón 2019, na MS v ľadovom hokeji 2019 aj na Medzinárodných leteckých dňoch v Sliači.

V októbri 2019 usporiada AV Mobilita chránená dieľňa, gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP, druhý ročník podujatia ŠKODA Handy Mobility Tour.