ŠKODA Handy Mobility Tour

Cieľom 1. ročníka ŠKODA Handy Mobility Tour bolo oboznámiť širokú verejnosť s projektom Škoda Handy ZŤP a prezentovať im možnosti využitia upraveného vozidla Škoda Karoq pre zdravotne znevýhodnených.

Projekt ŠKODA Handy Mobility Tour sme odštartovali v ŠHZŤP centre Porsche Inter Auto Slovakia v Bratislave. V projekte ŠKODA Handy Mobility Tour sme pokračovali v ŠHZŤP centre IMPA Bratislava nasledovali Autoprofit Galanta, Prvý Trenčiansky Autoservis v Trenčíne, Auto Slovák Zvolen, IMPA Žilina, Todos Ružomberok, Autonova Poprad, PO Car Prešov a ukončili sme ho v ŠKODA Handy centre Auto Gabriel Košice.

Za účasti našich partnerov venujúcich sa zdravotne znevýhodneným sme prezentovali služby a pomôcky pre hendikepovaných.

Zástupkýne Úradu práce poskytovali poradenstvo ohľadne nároku na kompenzáciu zdravotných pomôcok a finančných príspevkov

Špecialisti pre začínajúcich podnikateľov zo Slovenskej Sporiteľne a.s, poskytovali rady záujemcom so zdravotným postihnutím v oblasti podnikania.

Zamestnankyne Úradu práce poskytovali poradenstvo ohľadne nároku na kompenzáciu zdravotných pomôcok a finančných príspevkov. Ďalší partneri prezentovali ukážky prvej pomoci a možnosti pomoci postihnutím.

Počas celého dňa mali záujemcovia možnosť vyskúšať si osobne úpravy vozidla Škoda Karoq – osobný zdvihák a zdvihák elektrického vozíka.

Zo života ŠHZŤP

PO CAR,s.r.o Prešov

Posledný marcový víkend sme sa zúčastnili podujatia „Benefičný koncert Opri sa o mňa“ v estrádnej hale PKO Čierny orol v Prešove.

Podujatie bolo organizované pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z ústavov a zariadení DSS z Prešova a Prešovského samosprávneho kraja.

Benefičné, kultúrne a náučné podujatie s názvom „Opri sa o mňa“ sa konalo už po 7. krát.

Cieľom tohto podujatia je integrácia hendikepovaných osôb medzi zdravých pomocou tanca, spevu a kreatívnych workshopov. Vypočuli si známych i menej známych interpretov, opäť sa stretli s  kamarátmi, či nadviazali nové priateľstvá.

Podujatia sa zúčastnilo približne 200 mentálne a zdravotne postihnutých detí v doprovode svojich rodinných príslušníkov a známych .

Počas programu sme prezentovali projekt ŠKODA Handy ZŤP a jeho  benefity, služby partnerov daného

projektu a v neposlednom rade aj samotného ŠKODA Handy ZŤP centra, PO CAR, s.r.o Prešov.