Bezstarostná jazda

Dňa 21.9.2019 usporiadala ŠKODA Handy ZŤP centrum PO CAR Prešov podujatie „Bezstarostná jazda“, kedy je pre návštevníkov možné bezplatne si zajazdiť na najnovších a najzaujímavejších modeloch z ponuky vozidiel značky ŠKODA.

Podujatie Bezstarostná jazda je zorganizované ako integrovaný deň otvorených dverí a prebieha  v duchu slogana „Posledný krát pešo“.

V rámci integrácie zdravotne postihnutých prebiehala prezentácia projektu ŠKODA Handy ZŤP. Na upravenom vozidle si mohli návštevníci vyskúšať systémy umožňujúce riadenie vozidla hendikepovaným vodičom ako i dozvedieť sa komplexné informácie o programe, o partneroch projektu a výhodách, súvisiacich s kúpou nového vozidla. Zároveň prebiehali testovacie jazdy na všetkých predvádzacích vozidlách značky ŠKODA.

Akcia „Bezstarostná jazda“ v Prešove patrí medzi obľúbené podujatia, kde sa hendikepovaní návštevníci môžu dozvedieť viac o projekte ŠKODA Handy ZŤP, možnostiach úprav vozidiel, ako i podmienkach poistenia či prefinancovania vozidla.

Benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“

Dňa 26.5.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta zúčastnilo na benefičnom podujatí „Chyťme sa za ruky“, ktoré sa konalo na nádvorí neogotického kaštiela v Galante.

„Chyťme sa za ruky“ je kultúrno-spoločenská akcia pre mentálne a telesne hendikepované deti z ústavov a domovov sociálnych služieb z Trnavského kraja.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať zážitok deťom s telesným a mentálnym postihnutím, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť podobných podujatí.

Počas podujatia prebiehala na nádvorí neogotického kaštieľa prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq. Najväčší záujem bol o upravené vozidlo Škoda Karoq, ktoré je prispôsobené potrebám hendikepovaných osôb spojenými s ich prepravou.

ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta prezentovalo základné prvky projektu ŠKODA Handy ZŤP, ktoré pomôžu skvalitniť život zdravotne postihnutých osôb.

O projekt ŠKODA Handy ZŤP ako aj o upravené vozidlo ŠKODA Karoq bol veľký záujem počas celej  akcie.

 

Benefičné podujatie „Opri sa o mňa“

V nedeľu 31.3.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum PO CAR s.r.o zúčastnilo podujatia „Benefičné podujatie Opri sa o mňa“ v estrádnej hale PKO Čierny orol v Prešove.

Podujatie bolo organizované pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a klientov z  ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Košického a z Prešovského kraja.

Cieľom tohto podujatia bola integrácia hendikepovaných osôb medzi zdravých pomocou tanca, spevu a kreatívnych workshopov.

Na podujatí sme poskytli účastníkom informácie o projekte Škoda Handy ZŤP.

Podujatie navštívilo spolu 483 hendikepovaných so svojím doprovodom a ďalších 27 bežných návštevníkov v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti.