Ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia dôstojnejšiu prepravu

Odviezť sa autobusom do mesta, či skočiť si rýchlo do obchodu nie je pre ľudí so zdravotným postihnutím vždy jednoduché. Ich mobilita je ešte stála problematická a často, bohužiaľ, nedôstojná. Priniesť zmenu a uľahčiť život rodinám, ktoré každodenne riešia problémy spojené
so zdravotným postihnutím je úlohou programu ŠKODA Handy ZŤP. O možnostiach pomoci v rámci projektu bude informovať práve ŠKODA Handy Mobility Tour. Pod jednou strechou je pripravené všetko, čo ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha riešiť a uľahčovať dopravnú mobilitu. A nebudú chýbať ani odborníci z iných dôležitých oblastí.

Všetko pod jednou strechou
Od 18.9. navštívi projekt ŠKODA Handy Mobility Tour deväť slovenských miest. Úlohou projektu je ukázať a pomôcť ľuďom s telesným
postihnutím a ich blízkym, ako zvládnuť mobilitu jednoduchšie a dôstojnejšie. Tour sústreďuje všetky služby a výrobky pre ľudí s hendikepom pod jednou strechou a miesta sú zvolené tak, aby boli v danom regióne čo najbližšie. Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní.

Vozidlo upravené na mieru
Na návštevníkov čakajú odborníci, ktorý poradia, aká úprava vozidla by bola pre nich najvhodnejšia. K dispozícii sú moderné trenažéry, kde si môžu niektoré úpravy priamo vyskúšať. Špeciálne upravené autá pre potreby ľudí so zdravotným hendikepom majú atestovanú úpravu riadenia alebo môžu byť využité na prepravu posádky (napr. vozičkára). To, že človek s postihnutím získa auto prispôsobené jeho potrebám, mu výrazne uľahčuje život. A to nielen súkromný, ale aj pracovný. Mnohým klientom ŠKODA Handy ZŤP dáva upravené auto dokonca možnosť podnikať, pričom neraz sa zameriavajú práve na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Financie už nemusia byť prekážkou
Špeciálna úprava auta nie je vždy lacná záležitosť. Preto budú na TOUR odborníci, ktorí poradia a v prípade záujmu aj pomôžu zabezpečiť
dostupné služby, ako aj asistenciu pri kúpe nového automobilu, často s niekoľkopercentným cenovým zvýhodnením. Rovnako dokážu poradiť a pomôcť pri vybavovaní príspevku od štátu, či s prihlásením automobilu na dopravnom inšpektoráte. V prípade potreby vedia zabezpečiť pomoc so získaním dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pri kúpe nového automobilu, či úpravy vozidla do stanovenej výšky. Odborníci zo ŠKODA Handy ZŤP odpovedia aj na otázkami ohľadom fi nancovania kúpy automobilu. Rovnako poradia s množstvom ďalších detailov, ktoré by inak zákazník musel riešiť sám.

Tour predstaví aj automobil ŠKODA KAROQ, kompaktné SUV, vybavené zariadením SMART TRANSFER – osobným zdvihákom na
presadanie, a tiež zdvihákom SMART LIFTER, ktorý slúži na nakladanie elektrického vozíka prípadne skútra do batožinového priestoru auta.
Vďaka špeciálne upraveným automobilom už pre ľudí so zdravotným postihnutím nie je návšteva lekára, obchodu, či divadla nedosiahnuteľnou métou.

Škoda Handy ZŤP pomáha už sedem rokov

Odviezť sa autobusom do mesta či skočiť si rýchlo do obchodu nie je pre ľudí so zdravotným postihnutím vždy jednoduché.

Aj keď sú autobusy s nakladacou plošinou a bezbariérové vstupy čoraz bežnejšie, mobilita zdravotne postihnutých je ešte stála problematická a často, žiaľ, nedôstojná. To výrazne ovplyvňuje kvalitu ich života. Priniesť zmenu a uľahčiť život rodinám, ktoré každodenne riešia problémy spojené so zdravotným postihnutím, bol hlavný dôvod, prečo vznikol program Škoda Handy ZŤP.

Desať centier pomoci

Ide o spoločný projekt spoločnosti Škoda Auto Slovensko a zmluvného gestora projektu AV Mobilita, ktorý úspešne funguje už od roku 2011. Za sedem rokov pôsobenia pomohol vyše 3 400 ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

V desiatich centrách Škoda Handy ZŤP po celom Slovensku sú k dispozícii trenažéry, vďaka ktorým si klienti môžu vyskúšať možné úpravy. To im výrazne zjednodušuje rozhodovanie, ako si dané vozidlo čo najefektívnejšie upraviť. Keď človek s postihnutím získa auto prispôsobené jeho potrebám, výrazne mu to uľahčí nielen súkromný, ale aj pracovný život. Mnohým klientom dáva upravená Škoda Handy ZŤP dokonca možnosť podnikať, pričom neraz sa zameriavajú práve na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Benefity pre klientov

Spolupráca Škoda Auto Slovensko so Škoda Handy ZŤP umožňuje zdravotne znevýhodneným využívať benefity predajných centier – či už pri kúpe nového, alebo upraveného automobilu. V každom centre sú špeciálne vyškolení pracovníci, ktorí zabezpečia dostupné služby, ako
aj asistenciu pri kúpe nového automobilu, často s niekoľkopercentným cenovým zvýhodnením. Odborné poradenstvo pri atestovaných úpravách vozidla podľa druhu postihnutia býva samozrejmosťou. Pridanou hodnotou je pomoc pri vybavovaní príspevku od štátu či pri
prihlásení automobilu na dopravnom inšpektoráte. Klienti sa na pracovníkov Škoda Handy ZŤP môžu obrátiť aj s otázkami ohľadom financovania kúpy automobilu. Tí rovnako vedia poradiť s množstvom ďalších detailov, ktoré by inak zákazník musel riešiť sám.

Zvýhodnený servis

Kúpou automobilu sa starostlivosť centier o zákazníka zďaleka nekončí. Klienti centier sú pri servise svojich automobilov alebo pri záručných či pozáručných opravách prednostne vybavovaní. Zároveň sa môžu spoľahnúť na zvýhodnené podmienky pri realizácii servisných prác, nákupe náhradných dielcov a príslušenstva. Počas servisných prác môžu využiť náhradné vozidlo.