Škoda Handy ZŤP: keď auto pomáha telesne postihnutým

Testovanie upraveného vozidla Škoda Karoq ako aj osobného zdviháka a zdviháka elektrického vozíka do batožinového priestoru tentokrát vykonal redaktor časopisu Új Szó Peter Demecs.

V článku sa autor venoval výhodám, ktoré ponúka prestavba vozidla, popisuje ako fungujú zariadenia, ako jednoducho sa zariadenia SMART LIFTER a SMART TRANSFER ovládajú. V úvodnej vete autor článku popisuje, že vďaka zariadeniu SMART LIFTER – osobný zdvihák vieme imobilnú osobu bez námahy dostať do vozidla a pochvaľuje si jednoduchosť manipulácie so zariadením.

Pri testovaní zariadenia SMART LIFTER – zdvihák elektrického vozíka a skútra do batožinového priestoru autor podotkol, že dané zariadenie vyžaduje značnú mieru zručnosti a taktiež určitú fyzickú zdatnosť.

Test zariadení projektu Škoda Handy ZŤP však celkovo dopadol výborne a u čitateľov vyvolal pozitívny ohlas.

Celý článok v pôvodnom znení si môžete prečítať na https://ujszo.com/auto-motor/skoda-handy-ztp-amikor-az-auto-megkonnyiti-mozgasserultek-eletet.

Upravený Škoda Karoq vo Zvolene

Predsedníčka Slovenského Zväzu telesne postihnutých, Ing. Vráblová si odskúšala praktickosť úprav pre zdravotne znevýhodnených vo vozidle Škoda Karoq. Ponúkame Vám jej hodnotenie- citácia.

„Dňa 14.6.2018 sa konala výstava kompenzačných pomôcok v rámci osláv MDOZP vo Zvolene. Počas výstavy som si vyskúšala viacero kompenzačných pomôcok, okrem iných aj zariadenie Smart Transfer – osobný zdvihák a Smart Lifter – zdvihák na elektrický vozík.

Zaujal ma hlavne zariadenie Smart Transfer – osobný zdvihák, ktorým je presun klienta z vozíka do osobného motorového vozidla rýchly a hlavne bezpečný. Bola som milo prekvapená.

Ide o podobný systém ako keď sa dieťa zapína do autosedačky. Potom stlačením gombíka sa klient zdvíha z invalidného vozíka a posúva sa na sedadlo spolujazdca v osobnom motorovom vozidle. Ten istý postup je z auta do vozíka. Je to vynikajúca pomôcka a hlavne veľmi prospešná, či už pre rodinných príslušníkov alebo osobného asistenta pri presune klienta do auta a naopak.

Odporúčam každému, kto to potrebuje. Ďakujem výrobcom, že myslia aj na tieto veci.“

Ing. Monika Vrábľová – predsedníčka SZTP

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

Miesto: Zvolen 

Dátum: 15.6.2018

Návštevnosť: osoby zo SR a zahraničia so zameraním na odborné semináre, kompenzačné pomôcky a zariadenie na skvalitnenie života

Cieľom bola propagácia projektu Škoda Handy ZŤP a upraveného vozidla Škoda Karoq. Technický dozor odprezentoval aktívne uplatnenie úprav v praxi, priamo s prezidentka Slovenského zväzu telesne postihnutých, Ing. Vráblová si odskúšala praktičnosť našich úprav vo vozidle Škoda Karoq a v mesiaci júl prinesieme jej hodnotenie.

Záujemcom o uvedený projekt sme poskytli bližšie informácie o aktivitách jednotlivých centier v regiónoch.

Zhodnotenie: Účastníci privítali nami odprezentované možnosti zamerané na integráciu zdravotne znevýhodnených v oblasti mobility.