Zákon č.5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa § 65 uvedeného zákona je  zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvádza.

Aby ste predišli plateniu týchto odvodov štátu, využite náhradné plnenie v našej chránenej dielni a ušetríte tak náklady vlastnej firmy.

Rok 2020

Úspora nákladov ako náhradné plnenie = splnenie účelu povinného zamestnávania občanov so ZP podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Počet zamestnancov / potrebný počet zamestnaných ZŤP v zmysle zákonaPovinný počet zamestnancov ZŤP / penále štátu
1 rok – 1 294,67 € na jedného ZŤP
Náhradné plnenie / 1 rok – 1 150,82 € (úspora vlastných nákladov)
3 000 zamestnancov / 96 občanov ZŤP96 x 1 294,67 € = 124 288,32 €96 x 1 150,82 € = 110 478,72 €
1 000 zamestnancov / 32 občanov ZŤP32 x 1 294,67 € = 41 429,44 €32 x 1 150,82 € = 36 826,24 €
500 zamestnancov / 16 občanov ZŤP16 x 1 294,67 € = 20 714,72 €16 x 1 150,82 € = 18 413,12 €
300 zamestnancov / 10 občanov ZŤP10 x 1 294,67 € = 12 946,70 €10 x 1 150,82 € = 11 508,20 €
100 zamestnancov / 3 občania ZŤP3 x 1 294,67 € = 3 884,01 €3 x 1 150,82 € = 3452,46 €

Cena práce: 1 438,52 €

Pre viac informácií kontaktujte nášho odborníka v oblasti náhradného plnenia:

Zuzana Staněková, stanekova@lust.sk