Zákon č.5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa § 65 uvedeného zákona je  zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvádza.

Aby ste predišli plateniu týchto odvodov štátu, využite náhradné plnenie v našej chránenej dielni a ušetríte tak náklady vlastnej firmy.

Rok 2018

Úspora nákladov ako náhradné plnenie = splnenie účelu povinného zamestnávania občanov so ZP podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti

Počet zamestnancov / potrebný počet zamestnaných ZŤP v zmysle zákonaPovinný počet zamestnancov ZŤP / penále štátu
1 rok – 1125,- € na jedného ZŤP
Náhradné plnenie / 1 rok – 1000,- € (úspora vlastných nákladov)
3 000 zamestnancov / 96 občanov ZŤP96 x 1125,- € = 108 000,- €96 x 1000,- € = 96 000,- €
1 000 zamestnancov / 32 občanov ZŤP32 x 1125,- € = 36 000,- €32 x 1000,- € = 32 000,- €
500 zamestnancov / 16 občanov ZŤP16 x 1125,- € = 18 000,- €16 x 1000,- € = 16 000,-
300 zamestnancov / 10 občanov ZŤP10 x 1125,- € -= 11 250,- €10 x 1000,- € = 10 000,- €
100 zamestnancov / 3 občania ZŤP3 x 1125,- € = 3 375,- €3 x 1000,- € = 3 000,- €

Cena práce: 1 250,60 €

Pre viac informácií kontaktujte nášho odborníka v oblasti náhradného plnenia:

Zuzana Staněková, stanekova@lust.sk