Zákon č.5/2004 Z.z.  o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podľa § 65 uvedeného zákona je  zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvádza.

Aby ste predišli plateniu týchto odvodov štátu, využite náhradné plnenie v našej chránenej dielni a ušetríte tak náklady vlastnej firmy.

 • Počet zamestnancov / potrebný počet zamestnaných ZŤP v zmysle zákona
 • 100 zamestnancov / 3 občania ZŤP
 • 300 zamestnancov / 10 občanov ZŤP
 • 500 zamestnancov / 16 občanov ZŤP
 • 1 000 zamestnancov / 32 občanov ZŤP
 • 3 000 zamestnancov / 96 občanov ZŤP
 • Povinný počet zamestnancov ZŤP x penále štátu
 • 3 x 1078,06 € = 3 234,18 €
 • 10 x 1078,06 € = 10 780,60 €
 • 16 x 1078,06 € = 17 248,96 €
 • 32 x 1078,06 € = 34 497,92 €
 • 96 x 1078,06 € = 103 493,76 €
 • Náhradné plnenie – úspora vlastných nákladov
 • 3 x 958,28 € = 2 874,84 €
 • 10 x 958,28 € = 9 582,80 €
 • 16 x 958,28 € = 15 332,48 €
 • 32 x 958,28 € = 30 664,96 €
 • 96 x 958,28 € = 91 994,88 €

Pre viac informácií kontaktujte nášho odborníka v oblasti náhradného plnenia:

Zuzana Staněková, stanekova@lust.sk