Celiakia

Celiakia je porucha imunity, pri ktorej telo nedokáže tolerovať lepok. Celiakia je trvalá neznášanlivosť imunitného systému voči lepkovej bielkovine gluténu, ktorý sa nachádza v mnohých druhoch obilia ako je pšenica, raž, jačmeň, špalda, ovos atď.

Lepok spúšťa imunitnú reakciu a spôsobuje zápal steny tenkého čreva, následne dochádza k chronickému zápalu a atrofii klkov tenkého čreva. V dôsledku toho organizmus vstrebáva menej alebo žiadne živiny (bielkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerálne látky).

Celiakia sa ťažko diagnostikuje, pretože príznaky sa rôznia a podobajú sa na mnohé iné črevné choroby. Typické príznaky celiakie sú hnačky, strata hmotnosti, únava, nafúknuté brucho, bolesti brucha, nevoľnosť a u detí aj poruchy rastu. V niektorých prípadoch sa vyskytujú aj príznaky mimo tráviaci trakt, napríklad chudokrvnosť, osteoporóza (lámavosť kostí), absencia menštruácie, nedostatok vitamínov alebo minerálnych látok. Aj iné ochorenia imunitného systému ako cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, alebo aj neurologické ochorenia, napr. epilepsia atď., môžu poukazovať na celiakiu.

Keď spozorujeme vyššie uvedené príznaky, je nutné absolvovať vyšetrenie krvi aby sa diagnóza potvrdila alebo vylúčila. Definitívnu diagnózu možno určiť jedine pomocou gastrofibroskopie, kde biopsii sa odoberajú a následne vyšetrujú histologické vzorky- útržky tkaniva, aby sa zistilo prípadné poškodenie tenkého čreva.

Keď sa potvrdí diagnóza celiakie je nutná zmena životosprávy a dodržiavanie bezlepkovej diéty. Prechodom na bezlepkovú stravu , nastane niekoľko zásadných pozitívnych zmien ako prvé postupne zanikajú symptómy a to bez podania akýchkoľvek liekov.

Po stanovení diagnózy by mal pacient každoročne absolvovať kontrolné vyšetrenia v odbornej gastroenterologickej ambulancii, ktoré zahŕňajú aj sledovanie niektorých laboratórnych hodnôt.

Bezlepková diéta zabezpečí osobe postihnutej celiakiou optimálny zdravotný stav, obnoví sa fyzická pohoda, ťažkosti zaniknú a telesný ako aj duševný stav sa zlepšia.