ŠKODA Handy Mobility Tour 2019

2. ročník podujatia Škoda Handy Mobility Tour bol odprezentovaný verejnosti prostredníctvom ôsmych ŠKODA Handy ZŤP centier po celom Slovensku v termíne 1.10. – 25.10.2019.

Dňa 1.10.2019 sme odštartovali podujatie ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 v centre Auto Gábriel v Košiciach sme pokračovali v centrách PO Car Prešov, Autonova Poprad, Todos Ružomberok, IMPA Žilina, Autoprofit Galanta a Porsche Inter Auto Bratislava. 2. ročník ŠKODA Handy Mobility Tour sme  zakončili v Škoda Handy ZŤP centre IMPA Bratislava v dňoch 24. – 25.10.2019.

Návštevníci mali v každom ŠKODA Handy ZŤP centre možnosť vyskúšať si upravené vozidlo ŠKODA Karoq ako i zariadenia uľahčujúce presadanie pre ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu.

Súčasťou podujatia boli aj sprievodné akcie. Zdravotnícky personál zo spoločnosti Falck Healthcare poskytoval preventívne merania cholesterolu, tlaku a cukru v krvi, konzultáciu zdravotného stavu a poradenstvo v oblasti životného štýlu. Zároveň prebiehalo aj poradenstvo a rehabilitačné cvičenie s fyzioterapeutom.

Organizácia Červený kríž prezentovala ukážky prvej pomoci a možnosti pomoci zdravotne postihnutým.

Počas priebehu ŠKODA Handy Mobility Tour 2019 sme poskytli návštevníkom komplexné informácie a služby, týkajúce sa nárokov a možností pre zdravotne znevýhodnených, ktoré všetci uvítali.

Spoločnosť Volkswagen finančné služby ponúkla finančné produkty v zmysle možností financovania vozidla. Pracovník Allianz – Slovenskej poisťovne radil v oblasti poistenia vozidla a pomocných zariadení.

Počas celého podujatia sme prezentovali služby a pomôcky, ktoré uľahčujú život zdravotne znevýhodneným. Návštevníkov ŠKODA Handy Mobility Tour potešilo, že všetky služby, ktoré ľudia s hendikepom potrebujú, mohli nájsť pod jednou strechou.

Umelci srdcom 2019

20. októbra 2019 sa AV Mobilita chránená dielňa pri prezentácii projektu ŠKODA Handy ZŤP zúčastnila 23.ročníka benefičného koncertu „Umelci srdcom“, ktorého organizátorom bol Slovenský zväz telesne postihnutých.

Benefičný koncert „Umelci srdcom“ je kultúrno-spoločenská akcia venovaná telesne postihnutým a ich rodinám. Veľkú sálu Istropolisu zaplnili stovky ľudí s telesným postihnutím, ich opatrovatelia a rodinný príslušníci ako aj široká verejnosť z celého Slovenska aby si odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Na koncerte vystupovali umelci ako detský folklórny súbor Červené jabĺčko, operný duet manželia Bednárikovi , Dominika Richterová, brazílska skupina Azucar Cubana, spevácky súbor Malinka, skupina Akcent Live a Hergottovci. Benefičné podujatie moderoval Juraj Bača.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať hudobno – kultúrny zážitok občanom s telesným postihnutím, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť takýchto podujatí.

Počas celého podujatia prebiehala v priestoroch Istropolisu prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP, ktorý bol odprezentovaný formou úprav vozidiel ako i samotnou prezentáciou na hlavnom pódiu.

Záujemcom sme poskytli bližšie informácie o možnostiach úprav a poskytli kontakt na ZŤP centrá v ich regióne. Možnosť úprav vozidiel ponúkajú centrá: PO CAR v Prešove, Autonova v Poprade, Todos v Ružomberku, IMPA v Žiline, Autoprofit v Galante, IMPA v Bratislave a Porsche Inter Auto v Bratislave.

ŠKODA Handy ZŤP na leteckých dňoch SIAF 2019

V dňoch 3.8. – 4.8.2019 sme projekt ŠKODA Handy ZŤP prezentovali na letisku v Sliači na 9.ročníku medzinárodných leteckých dní SIAF 2019.

Počas celého podujatia prebiehala prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq v stánku ŠKODA Handy.

Prekvapil nás výrazný záujem o projekt ŠKODA Handy ZŤP zo strany návštevníkov najmä v oblasti využitie úprav vozidla.

Leteckých dní sa zúčastnilo približne 107 000 ľudí, medzi nimi aj imobilní návštevníci, ktorí si úpravy vozidla vyskúšali v praxi. Viacerí z nich už projekt ŠKODA Handy ZŤP poznali, záujemcom sme poskytli doplňujúce informácie o aktivitách jednotlivých centier v regiónoch.

Rodinné nedele s The Mall Trnava

Obchodná zóna The MALL Trnava –TMT – je realizovaná lokálnou spoločnosťou TOP Development, ktorá patrí do portfólia belgickej Extensa Group SA.

TMT Green Zone je miesto pre eventy, oddych a zábavu, kde od apríla do októbra organizuje spoločnosť The Mall rodinné nedele.

Posledná Rodinná nedeľa pred letnými prázdninami bola usporiadaná na trávnatej ploche v The Mall Trnava v znamení piknikovania a pohody. Piknik sa konal v nedeľu 23. júna od 14. do 18. hodiny.

Počas celého podujatia prebiehala v spolupráci s chránenou dielňou AV Mobilita prezentácia projektu ŠKODA Handy ZŤP a vozidla ŠKODA Karoq, ktoré je upravené pre zdravotne ťažko postihnutých.

Pre deti bol k dispozícii vláčik, mohli si pozrieť divadelné predstavenie Ministerstvo nápadov a popritom vychutnávať aj popcorn. Súčasťou akcie boli aj tradičné tvorivé dielne, Swan detský kútik či nafukovacia atrakcia, súťaže o pernamentky.

Rodinné nedele budú počas prázdnin pauzovať. Na jeseň sa môžete tešiť na Športový deň (1.9.), Nedeľu na kolesách (15.9.), Šarkaniádu (29.9.), Tekvičkový deň (13.10.) a Farebnú jeseň (27.10.)

Športové hry pacientov NRC Kováčová

V dňoch 13. – 14.6.2019 sa v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej konali už XXXII. Športové hry pacientov NRC pod záštitou Slovenského paralympijského výboru.

Športové hry pacientov v Kováčovej sa konajú pravidelne od vzniku samotného centra v roku 1987.

Cieľom akcie, ktorej sa zúčastnilo odhadom okolo 600 ľudí, bolo motivovať ľudí po úraze, ktorí sa liečia priamo v NRC Kováčová.

Okrem športového hier a súťaží si mohli účastníci podujatia vychutnať aj bohatý kultúrny program významných umelcov.

Počas celého podujatia prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq. Stánok ŠKODA Handy bol umiestnený pri vchode do areálu. Vozidlo si mohli vyskúšať ako športovci, tak i klienti centra.

Klientom Národného rehabilitačného centra sme poskytli informácie o projekte ŠKODA Handy ZŤP a benefitoch projektu. Zaznamenali sme veľký záujem o projekt ŠKODA Handy a úprav vozidiel pre ZŤP. Pacientov NRC ako aj verejnosť zaujímali aj možnosti financovania upraveného vozidla a príspevky, ktoré je možné dostať z Úradu práce,sociálnych vecí a rodiny na kúpu a úpravy.

Autosalón 2019

V dňoch 30.4 – 5.5.2019 AV Mobilita chránená dieľňa prezentovala projekt ŠKODA Handy ZŤP na Autosalóne 2019  v Bratislave.

Počas prezentácie projektu ŠKODA Handy ZŤP na výstavisku Incheba v Bratislave mali záujemcovia možnosť oboznámiť sa s novinkami zo sveta ŠKODA Handy ZŤP a vyskúšať si upravené vozidlo ŠKODA Karoq. Návštevníkom boli predstavené aj alternatívy úprav zariadení.

Záujemcom sme v stánku ŠKODA Handy ZŤP prostredníctvom zástupcov ŠKODA Handy centier Porsche Inter Auto s.r.o a Autoprofit s.r.o prezentovali uplatnenie úprav vozidla v praxi, ako aj výhody využitia predajných a popredajných služieb v ŠKODA Handy ZŤP centrách.

Výrazný záujem sme zaznamenali zo strany zástupcov domovov sociálnych služieb , charitatívnych združení a organizácií zaoberajúcimi sa so službami pre ZŤP.

V stánku ŠKODA Handy ZŤP organizácia Červený kríž prezentovala ukážky prvej pomoci a možnosti poskytnutia prvej pomoci zdravotne postihnutým.

Návštevníci nášho stánku mali k dispozícii ukážku profesionálnych figurín, ktoré boli súčasťou simulovaných udalostí.

Tešíme sa z vysokej účasti a pozitívnej odozve našich návštevníkov.

Vyhlásenie výsledkov IX. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018“

Dňa 10.12. sa spoločnosť AV Mobilita zúčastnila vyhlásenia výsledkov IX. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018“.

Podujatie sa konalo z príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím a Dňa ľudských práv uskutočnil v priestoroch Zrkadlovej sály Primaciálneho paláca v Bratislave.

AV Mobilita chránená dielňa bola partnerom projektu Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018, IX. etapy súťaže.

Projekt sa teší trvalej podpore vysokých ústavných činiteľov i významných osobností v oblasti kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského života, z ktorých už mnohí prevzali záštitu nad predchádzajúcimi etapami súťaže a prijali pozvanie na galavečer.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor Ivo Nesrovnal, prezident Únie miest Slovenska Ladislav Miko a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike. Podujatie moderoval Miloš Nemeček, predseda občianskeho združenia Bagar a člen Rady vlády SR pre práva seniorov.

Počas celého podujatia prebiehala na nádvorí Primaciálneho Paláca prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP, kde sme mali vystavené upravené vozidlo ŠKODA Karoq.

Účastníci podujatia ako i široká verejnosť mala možnosť vyskúšať si úpravy vozidla ŠKODA Karoq – osobný zdvihák a zdvihák elektrického vozíka.

V Zrkadlovej sále sme počas galavečera prezentovali projekt ŠKODA Handy formou skladačky úprav vozidiel a roll up-u na pódiu.

Záujemcom sme poskytli bližšie informácie a možnostiach úprav a poskytli kontakt na ŠHZŤP centrá v ich regióne.

V úvode podujatia zazneli pozdravné príhovory europoslankyne Jany Žitňanskej a Martina Giertla, splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Podujatie bolo obohatené o rozmanitý kultúrny program.

Na záver podujatia Zuzana Stavrovská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, vysoko hodnotila prínos ocenených samospráv a organizácií pri riešení otázok debarierizácie a bezbariérovosti.

Viac o výsledkoch súťaže nájdete na: http://www.uniamiest.sk/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5235

„Slovensko bez bariér“ je projekt, ktorý vznikol v roku 1999 z iniciatívy Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, občianskeho združenia GEMMA ´93 a Únie miest Slovenska, s cieľom aktivizovať spoločnosť, ale najmä mestské a obecné samosprávy, k zlepšeniu životných podmienok a k podpore integrácie zdravotne postihnutých občanov a ďalších znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti. Na základe podnetu predstaviteľov miestnej samosprávy a zástupcov organizácií občianskej spoločnosti vznikla a pravidelne prebieha súťaž „Samospráva a Slovensko bez bariér“.

Umelci srdcom 2018

14. októbra sme sa zúčastnili 22. ročníka benefičného koncertu „Umelci srdcom“, ktorý bol  venovaný telesne postihnutým a ich rodinám. Stovky ľudí s telesným postihnutím a ich opatrovatelia a rodinný príslušníci z celého Slovenska zavítali do veľkej sály Istropolisu, aby si odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Už 22. ročník benefičného podujatia „Umelci srdcom“ zorganizoval Slovenský zväz telesne postihnutých.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať hudobno – kultúrny zážitok občanom s telesným postihnutím, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť takýchto podujatí.

Pred podujatím prebiehala v priestoroch Istropolisu prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP, ktorý bol odprezentovaný formou skladačky úprav vozidiel a roll up-u.

Záujemcom sme poskytli bližšie informácie a možnostiach úprav a poskytli kontakt na ŠHZŤP centrá v ich regióne.

Individuálna prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP

Počas letných mesiacov sme absolvovali viacero individuálnych prezentácií projektu Škoda Handy ZŤP po celom Slovensku, či už na pozvanie Úradov práce sociálnych vecí a rodiny alebo jednotlivcov.

V priebehu mesiaca júl sme sa zúčastnili aj Dní zdravia v Leviciach.

Na pozvanie nášho klienta, pána Petra sme predvádzali úpravy vozidla SMART Transfer – osobný zdvihák a SMART Lifter – zdvihák elektrického vozíka do batožinového priestoru v obci Korytárky v okrese Detva. Následne sme s klientom vykonali praktickú skúšku s upraveným vozidlom ŠKODA Karoq.

Galakoncert Karla Gotta v Bratislave

Od nášho obchodného partnera sme opätovne dostali k dispozícii vstupenky na koncert Karla Gotta a jeho hostí, ktorý sa tento krát konal v Bratislave v Národnom tenisovom centre.

Súťaž o vstupenky bola vyhlásená na facebooku AV Mobilita ako i na médiách našich partnerov.

Medzi súťažiacimi sme vyžrebovali výhercov.

Vďaka nášmu partnerovi sa mohli zdravotne znevýhodnení a ich opatrovatelia dňa 27.6. galakoncertu zúčastniť.

Zo spätnej väzby účastníkov sme sa dozvedeli , že to bol pre nich jedinečný a neopísateľný zážitok. Pre mnohých z nich to bola prvá príležitosť takúto udalosť absolvovať.