Bezstarostná jazda

Dňa 21.9.2019 usporiadala ŠKODA Handy ZŤP centrum PO CAR Prešov podujatie „Bezstarostná jazda“, kedy je pre návštevníkov možné bezplatne si zajazdiť na najnovších a najzaujímavejších modeloch z ponuky vozidiel značky ŠKODA.

Podujatie Bezstarostná jazda je zorganizované ako integrovaný deň otvorených dverí a prebieha  v duchu slogana „Posledný krát pešo“.

V rámci integrácie zdravotne postihnutých prebiehala prezentácia projektu ŠKODA Handy ZŤP. Na upravenom vozidle si mohli návštevníci vyskúšať systémy umožňujúce riadenie vozidla hendikepovaným vodičom ako i dozvedieť sa komplexné informácie o programe, o partneroch projektu a výhodách, súvisiacich s kúpou nového vozidla. Zároveň prebiehali testovacie jazdy na všetkých predvádzacích vozidlách značky ŠKODA.

Akcia „Bezstarostná jazda“ v Prešove patrí medzi obľúbené podujatia, kde sa hendikepovaní návštevníci môžu dozvedieť viac o projekte ŠKODA Handy ZŤP, možnostiach úprav vozidiel, ako i podmienkach poistenia či prefinancovania vozidla.

Benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“

Dňa 26.5.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta zúčastnilo na benefičnom podujatí „Chyťme sa za ruky“, ktoré sa konalo na nádvorí neogotického kaštiela v Galante.

„Chyťme sa za ruky“ je kultúrno-spoločenská akcia pre mentálne a telesne hendikepované deti z ústavov a domovov sociálnych služieb z Trnavského kraja.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať zážitok deťom s telesným a mentálnym postihnutím, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť podobných podujatí.

Počas podujatia prebiehala na nádvorí neogotického kaštieľa prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq. Najväčší záujem bol o upravené vozidlo Škoda Karoq, ktoré je prispôsobené potrebám hendikepovaných osôb spojenými s ich prepravou.

ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta prezentovalo základné prvky projektu ŠKODA Handy ZŤP, ktoré pomôžu skvalitniť život zdravotne postihnutých osôb.

O projekt ŠKODA Handy ZŤP ako aj o upravené vozidlo ŠKODA Karoq bol veľký záujem počas celej  akcie.

 

Benefičné podujatie „Opri sa o mňa“

V nedeľu 31.3.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum PO CAR s.r.o zúčastnilo podujatia „Benefičné podujatie Opri sa o mňa“ v estrádnej hale PKO Čierny orol v Prešove.

Podujatie bolo organizované pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a klientov z  ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Košického a z Prešovského kraja.

Cieľom tohto podujatia bola integrácia hendikepovaných osôb medzi zdravých pomocou tanca, spevu a kreatívnych workshopov.

Na podujatí sme poskytli účastníkom informácie o projekte Škoda Handy ZŤP.

Podujatie navštívilo spolu 483 hendikepovaných so svojím doprovodom a ďalších 27 bežných návštevníkov v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti.

ŠKODA Handy Mobility Tour

Cieľom 1. ročníka ŠKODA Handy Mobility Tour bolo oboznámiť širokú verejnosť s projektom Škoda Handy ZŤP a prezentovať im možnosti využitia upraveného vozidla Škoda Karoq pre zdravotne znevýhodnených.

Projekt ŠKODA Handy Mobility Tour sme odštartovali v ŠHZŤP centre Porsche Inter Auto Slovakia v Bratislave. V projekte ŠKODA Handy Mobility Tour sme pokračovali v ŠHZŤP centre IMPA Bratislava nasledovali Autoprofit Galanta, Prvý Trenčiansky Autoservis v Trenčíne, Auto Slovák Zvolen, IMPA Žilina, Todos Ružomberok, Autonova Poprad, PO Car Prešov a ukončili sme ho v ŠKODA Handy centre Auto Gabriel Košice.

Za účasti našich partnerov venujúcich sa zdravotne znevýhodneným sme prezentovali služby a pomôcky pre hendikepovaných.

Zástupkýne Úradu práce poskytovali poradenstvo ohľadne nároku na kompenzáciu zdravotných pomôcok a finančných príspevkov

Špecialisti pre začínajúcich podnikateľov zo Slovenskej Sporiteľne a.s, poskytovali rady záujemcom so zdravotným postihnutím v oblasti podnikania.

Zamestnankyne Úradu práce poskytovali poradenstvo ohľadne nároku na kompenzáciu zdravotných pomôcok a finančných príspevkov. Ďalší partneri prezentovali ukážky prvej pomoci a možnosti pomoci postihnutím.

Počas celého dňa mali záujemcovia možnosť vyskúšať si osobne úpravy vozidla Škoda Karoq – osobný zdvihák a zdvihák elektrického vozíka.

Zo života ŠHZŤP

PO CAR,s.r.o Prešov

Posledný marcový víkend sme sa zúčastnili podujatia „Benefičný koncert Opri sa o mňa“ v estrádnej hale PKO Čierny orol v Prešove.

Podujatie bolo organizované pre mentálne a zdravotne postihnutých detí z ústavov a zariadení DSS z Prešova a Prešovského samosprávneho kraja.

Benefičné, kultúrne a náučné podujatie s názvom „Opri sa o mňa“ sa konalo už po 7. krát.

Cieľom tohto podujatia je integrácia hendikepovaných osôb medzi zdravých pomocou tanca, spevu a kreatívnych workshopov. Vypočuli si známych i menej známych interpretov, opäť sa stretli s  kamarátmi, či nadviazali nové priateľstvá.

Podujatia sa zúčastnilo približne 200 mentálne a zdravotne postihnutých detí v doprovode svojich rodinných príslušníkov a známych .

Počas programu sme prezentovali projekt ŠKODA Handy ZŤP a jeho  benefity, služby partnerov daného

projektu a v neposlednom rade aj samotného ŠKODA Handy ZŤP centra, PO CAR, s.r.o Prešov.