Pracovné stretnutie partnerov a pracovníkov projektu ŠKODA Handy ZŤP dňa 8.3.2016 v Nitre

Dôvodom stretnutia  bolo rozšírenie siete centier ŠKODA Handy ZŤP, ktorá má v súčasnosti 10 centier na Slovensku. Dôležité pre nás je, aby ste v každom jednom centre našli vyškolených zamestnancov, ktorí vám budú vedieť odborne poradiť pri kúpe či úprave auta podľa vašich požiadaviek, podľa druhu a rozsahu hendikepu, alebo pri ďalších službách ako je servisná starostlivosť a pod.

Na praktickom školení sa pod odborným vedením dodávateľa úprav vozidiel pre hendikepovaných prezentovali viaceré možnosti a spôsoby montáže takýchto systémov. V trende neustáleho vzdelávania našich zamestnancov budeme i naďalej pokračovať, pretože tak ako značka ŠKODA, aj vy si zaslúžite vysoko odborný personál, ktorý vám bude plne k dispozícii pri riešení úpravy či kúpy auta.

Krištáľové krídlo 2016

Krištáľové krídlo je každoročne ocenenie udeľované osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspechu. Ocenenie je udeľované v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu. Krištáľové krídlo je udeľované od roku 1997 a za ten čas sa stalo rešpektovaným ocenením.

Klaudia ValuskovaTento ročník sa ocenenie udeľovalo v kategóriách filantropia, hospodárstvo, architektúra, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, rock pop jazz, hudba, šport, medicína a veda a udelovala sa i mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

Jedenásť osobností slovenskej vedy, medicíny, hospodárstva, umenia a športu si v nedeľu 24.1.16 na javisku Slovenského národného divadla prevzalo ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2015. V devätnástom ročníku bolo nominovaných celkom 27 osobností.

Celkovo bolo do projektu zapojených 131 nominácií v 9 kategóriách s počtom 3 finalisti na kategóriu.

Naša chránená dielňa AV Mobilita, gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP na čele s predstaviteľkou a zakladateľkou pani Klaudiou Valuškovou, bol jeden z troch koncových nominantov a teda finalistov v kategórií filantropia v devätnástom ročníku ocenenia „Krištáľové krídlo“.

Jedinečná medzinárodná konferencia o podnikaní – slávnostný akt integrácie ZŤP osôb

V nedeľu 29.11.2015 sa konala konferencia, na ktorej prebehlo slávnostné začlenenie hendikepovaných do celoslovenského projektu Podpora podnikania. Účastníci konferencie si vypočuli inšpiratívny prednáškový sled významných osobnosti zo Slovenska ako i  zo zahraničia. Obohatením programu bola plnohodnotná  diskusia s ľuďmi, ktorí už podnikajú s početným plénom. Hlavným zámerom organizátorov bola snaha  usmerniť, podporiť, podať im pomocnú ruku a naučiť ich sa nebáť podnikať.

Oficiálny integračný proces do oblasti podnikania bol ďalším z aktivít projektu Škoda Handy ZŤP, kde neoddeliteľnou súčasťou podnikania je aj rozvoj dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím.

„Naším cieľom a zmyslom našej práce je pomáhať hendikepovaným ľuďom v integrácii do bežného života a dať im šancu na dôstojný, spokojný a šťastný život“, povedala Klaudia Valušková, ktorá je gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP a je konateľkou chránenej dielne AV Mobilita, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo predstaviť všetky oblasti, ktoré treba zvládnuť  pre úspešné podnikanie. V  roku 2016 budú prebiehať semináre, ktoré danú problematiku rozoberú do detailov a ich súčasťou budú aj praktické časti . Realizácia bude postupne nadobúdať jednotlivé kontúry vo vybraných lokalitách pre ZŤP osoby, aby prístupnosť bola čo najjednoduchšia ako i v  regionálnych centrách so zameraním na podnikanie.

Výstava NON-HANDY CUP

Reportáž o ŠKODA Handy ZŤP

Relácia Autosalón na RTVS odvysielala reportáž o ŠKODA Handy ZŤP.

Unikátna ponuka náhradného plnenia

Ponuka nahradneho plnenia_AV Mobilita

Chutnali sme zdravie

Napísali o nás …

Naša Bystrica, 2015/č.1

clanok