Projekty

Podporujeme:

 • existujú mnohé ďalšie projekty s podobným zameraním, ktoré podporujeme

Vyberáme:

Projekt SENSES zameraný na zlepšenie sociálneho ekosystému nielen na Slovensku, ale v celom Dunajskom regióne.

Viac na: http://www.sbagency.sk/socialne-podnikanie-sba-sa-zapojila-do-noveho-projektu#.WP9GeKJnrmH

 

Projekt CrossEUWBA podporujúci podnikanie žien, najmä ich prístup k financiám.

Viac na: http://www.sbagency.sk/inspirovat-inovovat-investovat-za-vsetkym-hladaj-zenu#.WOY3xKJnrmE

 

Oba realizuje Slovak Business Agency, aj za našej podpory, spolu s medzinárodnými partnermi.

Pozvánka na benefičný koncert „Chyťme sa za ruky“

ŠKODA Handy centrum AUTOPROFIT, s.r.o. Galanta Vás pozýva dňa 23.4.2017 na 8. ročník benefičného koncertu s názvom „Chyťme sa za ruky“ o 15:00 hod. do Domu kultúry v Galante.

Pozvánka na benefičný koncert „Opri sa o mňa“

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov Vás pozýva dňa 26.3.2017 na 6. ročník benefičného koncertu s názvom „Opri sa  o mňa“ o 15:00 hod. v PKO Čierny Orol v Prešove.

Pracovné stretnutie partnerov a pracovníkov projektu ŠKODA Handy ZŤP

Zástupcovia projektu ŠKODA Handy ZŤP ŠKODA AUTO Slovensko, VWFS, Allianz spolu s predstaviteľmi jednotlivých ŠKODA Handy centier ZŤP na Slovensku a gestora AV Mobilita sa dňa 9.3.2017  stretli na pracovnom stretnutí.

Dlhodobá stratégia programu ŠKODA Handy ZŤP – program riešenia dopravnej mobility osôb zdravotne znevýhodnených sa nesie v duchu, čo najbližšie sa priblížiť ku klientovi. V tomto období realizujeme ďalšiu etapu jeho rozvojových zámerov – projekt RegioAuto – komunitná prepravná služba. RegioAuto, prostredníctvom ktorého vybrané motorové vozidlo značky ŠKODA, má obec prípadne organizácia tretieho a verejného sektora k dispozícii za účelom plnenia aktivít sociálneho rozmeru. Pre živnostníka, chránenú dielňu prípadne malú firmu je alternatívou prepojenia komunitného podnikania s komunálnou politikou.

Kontraktačný postup pre prevádzkovateľa prepravnej služby a jeho partnerov je podrobne uvedený na stránke www.regioauto.sk. Ako autor projektu AV Mobilita www.avmobilita.sk postupne podľa požiadaviek prezentujeme na stretnutiach so zástupcami tretieho a verejného sektora možnosti a alternatívy rentability prepravnej služby. Monitoring tejto akcie medializujeme a na požiadanie radi prídeme aj k Vám.

Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

medzi

Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Dôvodová správa k realizácii projektu (2. etapa):

 • Počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • Starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (ženách)
 • Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností)
 • Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie)
 • Prihliadanie na špecifické podmienky

Realizátori projektu:

Mobilita, n.o.
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Aktivity 2.etapy:

 • 1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia) 10.2016 od 15:00 – 17:00 hod
 • 2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a 27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod
 • 1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola bolo záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenia poskytla  informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí sa hovorilo o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržali osvedčenie o absolvovaní.

Výstupy:

Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania

a sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri:

 • Sebarealizácii
 • Samozamestnanií
 • Zabezpečení príjmu
 • Vzdelávanie v oblati podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk
 • Celkovo bolo do aktivít zaradených 16 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu

Ojedinelý projekt Tri oriešky pre deti v Maríne 2. etapa

Pozývame Vás zapojiť sa do 2.kola projektu Tri oriešky pre deti v Maríne s možnosťou  získať  marketingovú a finančnú podporu pre svoje podnikanie od neziskovej organizácie Záleží nám.

Organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny. Projekt podporuje aj nezisková organizácia Záleží nám, ktorá pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk pomôže účastníkom projektu verejne zbierať prostriedky pre začiatok svojho podnikania.

Vieme, že:

 • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk  stúpa
 • starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
 • pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca

V projekte „Tri oriešky pre deti v Maríne“,   sa budú realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom. Projekt v ďalšej etepe otvárame o skupinu žien, ktoré chcú začať podnikať alebo už podnikajú a vedia zaradiť hendikepovaných do svojho podnikaniaprostredníctvom chránených dielní alebo majú záujem o podporu pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk.

Aktivity sa budú realizovať v kinosále liečebného domu Marína v Kováčovej v dňoch:

1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia)  18.10.2016 od 15:00 – 17:00 hod

2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod

1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola je záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenie poskytne informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Pre viac informácií píšte na e-mail: voka@voka.sk

Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

tri-oriesky-pre-deti-zaverecna-sprava

Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

ukončená 6.10.2016

 

Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Dôvodová správa k realizácii projektu (1. etapa) :

 • Počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • Starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (ženách)
 • Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností)
 • Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie)
 • Prihliadanie na špecifické podmienky

Realizátori projektu:

 • Mobilita, n.o.
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
 • VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Výstupy:

Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania, sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri:

 • Sebarealizácii
 • Samozamestnaní
 • Zabezpečení príjmu
 • Vzdelávanie v oblati podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk
 • Celkovo bolo do aktivít zaradených 70 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu

Účastníci aktivít získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

2. etapa – prihlásenie záujemcov na adrese (začiatok podľa počtu záujemcov v Maríne Kováčová)

voka@voka.sk

avmobilita2@avmobilita.sk

veducasestra@marinakovacova.sk

Pozvánka – XX. ročník benefičného koncertu „Umelci srdcom“

ŠKODA Handy ZŤP centrum Porsche Inter Auto Slovakia Bratislava a Slovenský zväz telesne postihnutých Vás pozývajú na XX. ročník benefičného koncertu s názvom „Umelci srdcom“ 16.10.2016 o 13.30 hod. vo veľkej sále Istropolisu.

beneficny-koncert-sztp-2016

14. ročník výstavy NON-HANDICAP

AV Mobilita, s.r.o., Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP, Vás pozýva na 14. ročník výstavy NON-HANDICAP, 6.-8.10.2016 na výstavisku INCHEBA EXPO, Bratislava od 10.00-18.00 hod.

Prednáška „Podnikateľské minimum“

Pozývame Vás na bezplatnú sériu prednášok pre ZŤP na tému podnikanie. Prvá prednáška Podnikateľské minimumsa uskutoční dňa 28.9.2016 od 15,00-17,00 hod. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, Sládkovičova 311/3, Kováčová, kontakt: veducasestra@marinakovacova.sk