Pozvánka na pracovné stretnutie – prezentácia projektu RegioAuto

Pozývame Vás na pracovné stretnutie spojené s prezentáciou projektu

RegioAuto v našich ŠKODA Handy ZŤP centrách na Slovensku

Galanta

26.4.2017 o  9:00            v ŠKODA Handy ZŤP centre AUTOPROFIT, s.r.o., Šaľská ulica 743/2

Žilina-Strážov

27.4.2017 o  9:00            v ŠKODA Handy ZŤP centre IMPA, a.s., Pri rieke 795/3

Zvolen

27.4.2017 o 13:00           v ŠKODA Handy ZŤP centre AUTO SLOVÁK, s.r.o., Strážska cesta 5614

Prešov

28.4.2017 o  9:00            v ŠKODA Handy ZŤP centre PO CAR, s.r.o., Petrovianska 1

Košice-Barca

28.4.2017 o 11:00          v ŠKODA Handy ZŤP centre Auto Gábriel, s.r.o., Ulica osloboditeľov 70

Poprad

28.4.2017 o 13:00          v ŠKODA Handy ZŤP centre AUTONOVA, s.r.o., Priem. areál Východ č. 3406

Trenčín

2.5.2017   o 11:00           v ŠKODA Handy ZŤP centre Prvý Trenčiansky Autoservis, s.r.o., Bratislavská V56

 

Prosím o potvrdenie účasti na e-mail adrese: avmobilita1@avmobilita.sk

Viac na www.regioauto.sk

Pozvánka na benefičný koncert „Chyťme sa za ruky“

ŠKODA Handy centrum AUTOPROFIT, s.r.o. Galanta Vás pozýva dňa 23.4.2017 na 8. ročník benefičného koncertu s názvom „Chyťme sa za ruky“ o 15:00 hod. do Domu kultúry v Galante.

Pozvánka na pracovné stretnutie – prezentácia projektu RegioAuto

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity v spolupráci s AV Mobilita, s.r.o.

Vás pozývajú na pracovné stretnutie spojené s prezentáciou projektu RegioAuto.

Kedy: 28.03.2017, 14:30 – 16:00 hod.

Kde: Banská Bystrica, Kremnička č. 53 (budova Dopravného podniku BB, a.s.)

Prosím o potvrdenie účasti do 26.3.2017 na e-mail adrese: avmobilita1@avmobilita.sk,
alebo môžete použiť formulár:

Potvrdenie účasti

Pozvánka na benefičný koncert „Opri sa o mňa“

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov Vás pozýva dňa 26.3.2017 na 6. ročník benefičného koncertu s názvom „Opri sa  o mňa“ o 15:00 hod. v PKO Čierny Orol v Prešove.

Pracovné stretnutie partnerov a pracovníkov projektu ŠKODA Handy ZŤP

Zástupcovia projektu ŠKODA Handy ZŤP ŠKODA AUTO Slovensko, VWFS, Allianz spolu s predstaviteľmi jednotlivých ŠKODA Handy centier ZŤP na Slovensku a gestora AV Mobilita sa dňa 9.3.2017  stretli na pracovnom stretnutí.

Dlhodobá stratégia programu ŠKODA Handy ZŤP – program riešenia dopravnej mobility osôb zdravotne znevýhodnených sa nesie v duchu, čo najbližšie sa priblížiť ku klientovi. V tomto období realizujeme ďalšiu etapu jeho rozvojových zámerov – projekt RegioAuto – komunitná prepravná služba. RegioAuto, prostredníctvom ktorého vybrané motorové vozidlo značky ŠKODA, má obec prípadne organizácia tretieho a verejného sektora k dispozícii za účelom plnenia aktivít sociálneho rozmeru. Pre živnostníka, chránenú dielňu prípadne malú firmu je alternatívou prepojenia komunitného podnikania s komunálnou politikou.

Kontraktačný postup pre prevádzkovateľa prepravnej služby a jeho partnerov je podrobne uvedený na stránke www.regioauto.sk. Ako autor projektu AV Mobilita www.avmobilita.sk postupne podľa požiadaviek prezentujeme na stretnutiach so zástupcami tretieho a verejného sektora možnosti a alternatívy rentability prepravnej služby. Monitoring tejto akcie medializujeme a na požiadanie radi prídeme aj k Vám.

Pozvánka na pracovné stretnutie – prezentácia projektu RegioAuto

Pozývame Vás na pracovné stretnutie spojené s prezentáciou projektu RegioAuto.

Kedy: 13.3.2017 o 10:00 hod.

Kde: AV mobilita, Štefana Majera 3 (vchod z námestia), Bratislava – Záhorská Bystrica

Prosím o potvrdenie účasti na e-mail adrese: avmobilita1@avmobilita.sk,
alebo môžete použiť formulár:

Potvrdenie účasti

Pozvánka na pracovné stretnutie – prezentácia projektu RegioAuto

Pozývame Vás na pracovné stretnutie spojené s prezentáciou projektu RegioAuto.

Kedy: 20.2.2017 o 10:00 hod.

Kde: AV mobilita, Štefana Majera 3 (vchod z námestia), Bratislava

Prosím o potvrdenie účasti na e-mail adrese: avmobilita1@avmobilita.sk,
alebo môžete použiť formulár:

Potvrdenie účasti

Pozvánka – projekt RegioAuto

Pozývame Vás na pracovné stretnutie spojené s prezentáciou projektu RegioAuto.

 

 

 

 

Kedy: 10.2.2017 o 13:00 hod.

Kde: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, Žiar nad Hronom

Prosím o potvrdenie účasti na e-mail adrese: avmobilita1@avmobilita.sk, alebo môžete použiť formulár:

 

Potvrdenie účasti

Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

Záverečná správa z 2. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

medzi

Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Dôvodová správa k realizácii projektu (2. etapa):

 • Počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • Starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (ženách)
 • Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností)
 • Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie)
 • Prihliadanie na špecifické podmienky

Realizátori projektu:

Mobilita, n.o.
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Aktivity 2.etapy:

 • 1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia) 10.2016 od 15:00 – 17:00 hod
 • 2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a 27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod
 • 1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola bolo záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenia poskytla  informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkovali možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí sa hovorilo o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržali osvedčenie o absolvovaní.

Výstupy:

Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania

a sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri:

 • Sebarealizácii
 • Samozamestnanií
 • Zabezpečení príjmu
 • Vzdelávanie v oblati podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk
 • Celkovo bolo do aktivít zaradených 16 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu

Ojedinelý projekt Tri oriešky pre deti v Maríne 2. etapa

Pozývame Vás zapojiť sa do 2.kola projektu Tri oriešky pre deti v Maríne s možnosťou  získať  marketingovú a finančnú podporu pre svoje podnikanie od neziskovej organizácie Záleží nám.

Organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny. Projekt podporuje aj nezisková organizácia Záleží nám, ktorá pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk pomôže účastníkom projektu verejne zbierať prostriedky pre začiatok svojho podnikania.

Vieme, že:

 • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk  stúpa
 • starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
 • pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca

V projekte „Tri oriešky pre deti v Maríne“,   sa budú realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom. Projekt v ďalšej etepe otvárame o skupinu žien, ktoré chcú začať podnikať alebo už podnikajú a vedia zaradiť hendikepovaných do svojho podnikaniaprostredníctvom chránených dielní alebo majú záujem o podporu pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk.

Aktivity sa budú realizovať v kinosále liečebného domu Marína v Kováčovej v dňoch:

1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia)  18.10.2016 od 15:00 – 17:00 hod

2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod

1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola je záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenie poskytne informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Pre viac informácií píšte na e-mail: voka@voka.sk