Benefičné podujatie „Opri sa o mňa“

V nedeľu 31.3.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum PO CAR s.r.o zúčastnilo podujatia „Benefičné podujatie Opri sa o mňa“ v estrádnej hale PKO Čierny orol v Prešove.

Podujatie bolo organizované pre mentálne a zdravotne postihnuté deti a klientov z  ústavov a zariadení pre zdravotne postihnutých z Košického a z Prešovského kraja.

Cieľom tohto podujatia bola integrácia hendikepovaných osôb medzi zdravých pomocou tanca, spevu a kreatívnych workshopov.

Na podujatí sme poskytli účastníkom informácie o projekte Škoda Handy ZŤP.

Podujatie navštívilo spolu 483 hendikepovaných so svojím doprovodom a ďalších 27 bežných návštevníkov v rámci integrácie a začlenenia do spoločnosti.