Benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“

Dňa 26.5.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta zúčastnilo na benefičnom podujatí „Chyťme sa za ruky“, ktoré sa konalo na nádvorí neogotického kaštiela v Galante.

„Chyťme sa za ruky“ je kultúrno-spoločenská akcia pre mentálne a telesne hendikepované deti z ústavov a domovov sociálnych služieb z Trnavského kraja.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať zážitok deťom s telesným a mentálnym postihnutím, ktoré sa počas roka nemôžu bežne zúčastniť podobných podujatí.

Počas podujatia prebiehala na nádvorí neogotického kaštieľa prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq. Najväčší záujem bol o upravené vozidlo Škoda Karoq, ktoré je prispôsobené potrebám hendikepovaných osôb spojenými s ich prepravou.

ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta prezentovalo základné prvky projektu ŠKODA Handy ZŤP, ktoré pomôžu skvalitniť život zdravotne postihnutých osôb.

O projekt ŠKODA Handy ZŤP ako aj o upravené vozidlo ŠKODA Karoq bol veľký záujem počas celej  akcie.