Autosalón 2019

V dňoch 30.4 – 5.5.2019 AV Mobilita chránená dieľňa prezentovala projekt ŠKODA Handy ZŤP na Autosalóne 2019  v Bratislave.

Počas prezentácie projektu ŠKODA Handy ZŤP na výstavisku Incheba v Bratislave mali záujemcovia možnosť oboznámiť sa s novinkami zo sveta ŠKODA Handy ZŤP a vyskúšať si upravené vozidlo ŠKODA Karoq. Návštevníkom boli predstavené aj alternatívy úprav zariadení.

Záujemcom sme v stánku ŠKODA Handy ZŤP prostredníctvom zástupcov ŠKODA Handy centier Porsche Inter Auto s.r.o a Autoprofit s.r.o prezentovali uplatnenie úprav vozidla v praxi, ako aj výhody využitia predajných a popredajných služieb v ŠKODA Handy ZŤP centrách.

Výrazný záujem sme zaznamenali zo strany zástupcov domovov sociálnych služieb , charitatívnych združení a organizácií zaoberajúcimi sa so službami pre ZŤP.

V stánku ŠKODA Handy ZŤP organizácia Červený kríž prezentovala ukážky prvej pomoci a možnosti poskytnutia prvej pomoci zdravotne postihnutým.

Návštevníci nášho stánku mali k dispozícii ukážku profesionálnych figurín, ktoré boli súčasťou simulovaných udalostí.

Tešíme sa z vysokej účasti a pozitívnej odozve našich návštevníkov.