Entries by admin

Črevné zápalové ochorenia

Chronické nešpecifické zápalové choroby čreva sú závažným medicínskym a sociálno-zdravotníckym problémom, s pokračujúcim nárastom najmä vo vyspelých krajinách sveta. Črevné zápalové ochorenia zahŕňajú Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu. Tieto ochorenia sú častými celoživotnými chronickými zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu, ktoré postihujú najmä mladých ľudí v období dospievania a skorej dospelosti. Najčastejším príznakom ulceróznej kolitídy sú krvavé […]

Príspevok na opatrovanie

Od 1. júla 2019 vzrástol príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie. Výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach je rozdielna pre jednotlivé stupne odkázanosti. Príspevok pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach má v prípade druhého stupňa odkázanosti dosiahnuť 104 eur, pre šiesty stupeň odkázanosti do 546 eur. Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej […]

Príprava druhého ročníka ŠKODA Handy Mobility tour

ŠKODA Handy ZŤP je projekt, ktorého cieľom je podávať pomocnú ruku zdravotne znevýhodneným v oblasti dopravnej mobility. Projekt je realizovaný prostredníctvom ôsmych Škoda Handy centier na Slovensku nachádzajúcich sa vo všetkých regiónoch. Projekt Škoda Handy ZŤP sa posunul do ďalšej fázy prípravou 2. ročníka Škoda Handy Mobility Tour. Program podujatia ponúka všetky produkty a služby pre […]

Rodinné nedele s The Mall Trnava

Obchodná zóna The MALL Trnava –TMT – je realizovaná lokálnou spoločnosťou TOP Development, ktorá patrí do portfólia belgickej Extensa Group SA. TMT Green Zone je miesto pre eventy, oddych a zábavu, kde od apríla do októbra organizuje spoločnosť The Mall rodinné nedele. Posledná Rodinná nedeľa pred letnými prázdninami bola usporiadaná na trávnatej ploche v The Mall […]

Aj invalidný dôchodca môže byť práceneschopný a poberať nemocenské dávky

Ak dočasná pracovná neschopnosť a nepriaznivý zdravotný stav trvajú dlhodobo, alebo je pravdepodobné, že budú trvať dlhšie ako jeden rok, je možné požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Žiadosť o invalidný dôchodok sa zvyčajne podáva ku koncu 52-týždňového obdobia poberania nemocenského, pretože o invalidite hovoríme iba v prípade, ak nepriaznivý zdravotný stav trvá alebo má trvať […]

Svalová dystrofia

Príčinou ochorenia je genetická porucha, ktorá vedie k tvorbe poškodených svalových vlákien. Tieto svalové vlákna sa postupne rozpadajú a svalové tkanivo sa nahrádza menejcenným spojivovým tkanivom. Základnou diagnostickou metódou je laboratórne vyšetrenie hladiny ako aj genetické vyšetrenie, ktorým sa dokazuje porucha génu. Podpornou vyšetrovacou metódou je elektromyografia (EMG), ktorá rozlíši primárne svalové poškodenie od nervového. Liečba ochorenia spočíva v zmiernení […]

Benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“

Dňa 26.5.2019 sa ŠKODA Handy ZŤP centrum Autoprofit Galanta zúčastnilo na benefičnom podujatí „Chyťme sa za ruky“, ktoré sa konalo na nádvorí neogotického kaštiela v Galante. „Chyťme sa za ruky“ je kultúrno-spoločenská akcia pre mentálne a telesne hendikepované deti z ústavov a domovov sociálnych služieb z Trnavského kraja. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo darovať zážitok deťom s telesným a mentálnym postihnutím, ktoré […]

Športové hry pacientov NRC Kováčová

V dňoch 13. – 14.6.2019 sa v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej konali už XXXII. Športové hry pacientov NRC pod záštitou Slovenského paralympijského výboru. Športové hry pacientov v Kováčovej sa konajú pravidelne od vzniku samotného centra v roku 1987. Cieľom akcie, ktorej sa zúčastnilo odhadom okolo 600 ľudí, bolo motivovať ľudí po úraze, ktorí sa liečia priamo v NRC Kováčová. Okrem […]

Piknik s The Mall Trnava

Pozývame Vás na Piknik s The Mall Trnava v rámci programu „Rodinné nedele“. Piknik sa koná dňa 23.6.2019 od 14h na TMT Green zóne pri McDonald ´s na Novej ulici. Počas celého podujatia bude prebiehať prezentácia projektu ŠKODA Handy a možností úprav vozidiel pre ZŤP.