Entries by admin

Falck Healthcare a.s.

Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v poliklinikách a špecializovaných rehabilitačných centrách. Patrí tiež k najväčším poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby na Slovensku. Zároveň v rámci svojej divízie Falck Academy organizuje kurzy prvej pomoci pre odbornú aj laickú verejnosť a v tejto oblasti je lídrom na Slovensku. Počas podujatia Škoda Handy Mobility Tour 2019 upriamime pozornosť na vaše […]

Pozvánka na 2. ročník podujatia ŠKODA Handy Mobility Tour

V mene chránenej dieľne AV Mobilita –  gestora projektu ŠKODA Handy ZŤP, partnera projektu ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a ŠKODA Handy ZŤP centier vás pozývame na prezentačné podujatie Škoda Handy Mobility Tour 2019, ktorý sa koná v termíne 1.10. – 25.10.2019. Podujatie sa koná v našich ôsmych ŠKODA Handy ZŤP centrách podľa priloženého harmonogramu. Cieľom tejto akcie je […]

Oslavujeme 10. výročie vzniku chránenej dielne AV Mobilita

16. septembra 2019 oslávi chránená dielňa AV Mobilita 10.výročie založenia. Brány chránenej dielne, ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR sa slávnostne otvorili 16. septembra 2009. Nositeľkou myšlienky a zakladateľkou chránenej dielne AV Mobilita a projektu ŠKODA Handy ZŤP bola pani Klaudia Valušková. Postupom času sa portfólio […]

V akej výške zaplatí invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu

Invalidný dôchodca, ktorý má nárok na invalidný dôchodok môže vykonávať aj zárobkovú činnosť, a to na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. pracovnej zmluvy), či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V akej výške zaplatí invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu z trvalého pracovného pomeru, resp. dohody? Koľko sa platí pri podnikaní SZČO – invalidného […]

Najčastejšie dedičné ochorenia

Väčšina ochorení vzniká následkom pôsobenia vonkajších faktorov prostredia. Na rozdiel od nich sú dedičné choroby podmienené vznikom mutácie. Ide o zmenu stavby jednotlivých úsekov DNA génov alebo väčších častí molekuly DNA. V nich sú zakódované predpisy pre všetky funkcie bunky i stavba všetkých znakov a štruktúr. Ako vznikajú dedičné ochorenia? Každá bunka s jadrom obsahuje […]

ŠKODA Handy ZŤP na leteckých dňoch SIAF 2019

V dňoch 3.8. – 4.8.2019 sme projekt ŠKODA Handy ZŤP prezentovali na letisku v Sliači na 9.ročníku medzinárodných leteckých dní SIAF 2019. Počas celého podujatia prebiehala prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq v stánku ŠKODA Handy. Prekvapil nás výrazný záujem o projekt ŠKODA Handy ZŤP zo strany návštevníkov najmä v oblasti využitie úprav vozidla. Leteckých dní […]

Črevné zápalové ochorenia

Chronické nešpecifické zápalové choroby čreva sú závažným medicínskym a sociálno-zdravotníckym problémom, s pokračujúcim nárastom najmä vo vyspelých krajinách sveta. Črevné zápalové ochorenia zahŕňajú Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu. Tieto ochorenia sú častými celoživotnými chronickými zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu, ktoré postihujú najmä mladých ľudí v období dospievania a skorej dospelosti. Najčastejším príznakom ulceróznej kolitídy sú krvavé […]

Príspevok na opatrovanie

Od 1. júla 2019 vzrástol príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie. Výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach je rozdielna pre jednotlivé stupne odkázanosti. Príspevok pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach má v prípade druhého stupňa odkázanosti dosiahnuť 104 eur, pre šiesty stupeň odkázanosti do 546 eur. Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej […]

Príprava druhého ročníka ŠKODA Handy Mobility tour

ŠKODA Handy ZŤP je projekt, ktorého cieľom je podávať pomocnú ruku zdravotne znevýhodneným v oblasti dopravnej mobility. Projekt je realizovaný prostredníctvom ôsmych Škoda Handy centier na Slovensku nachádzajúcich sa vo všetkých regiónoch. Projekt Škoda Handy ZŤP sa posunul do ďalšej fázy prípravou 2. ročníka Škoda Handy Mobility Tour. Program podujatia ponúka všetky produkty a služby pre […]

Rodinné nedele s The Mall Trnava

Obchodná zóna The MALL Trnava –TMT – je realizovaná lokálnou spoločnosťou TOP Development, ktorá patrí do portfólia belgickej Extensa Group SA. TMT Green Zone je miesto pre eventy, oddych a zábavu, kde od apríla do októbra organizuje spoločnosť The Mall rodinné nedele. Posledná Rodinná nedeľa pred letnými prázdninami bola usporiadaná na trávnatej ploche v The Mall […]