Entries by admin

Bezstarostná jazda

Dňa 21.9.2019 usporiadala ŠKODA Handy ZŤP centrum PO CAR Prešov podujatie „Bezstarostná jazda“, kedy je pre návštevníkov možné bezplatne si zajazdiť na najnovších a najzaujímavejších modeloch z ponuky vozidiel značky ŠKODA. Podujatie Bezstarostná jazda je zorganizované ako integrovaný deň otvorených dverí a prebieha  v duchu slogana „Posledný krát pešo“. V rámci integrácie zdravotne postihnutých prebiehala prezentácia projektu ŠKODA Handy […]

Umelci srdcom 2019

20. októbra 2019 sa AV Mobilita chránená dielňa pri prezentácii projektu ŠKODA Handy ZŤP zúčastnila 23.ročníka benefičného koncertu „Umelci srdcom“, ktorého organizátorom bol Slovenský zväz telesne postihnutých. Benefičný koncert „Umelci srdcom“ je kultúrno-spoločenská akcia venovaná telesne postihnutým a ich rodinám. Veľkú sálu Istropolisu zaplnili stovky ľudí s telesným postihnutím, ich opatrovatelia a rodinný príslušníci ako aj široká verejnosť z celého […]

Parkinsova choroba

Parkinsonova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie. Je najčastejšou príčinou parkinsonizmu, klinického syndrómu spôsobeného postihnutím špeciálnych oblastí nervového systému. Tieto sa podieľajú na riadení pohybu, čo v konečnom dôsledku vedie k typickej poruche hybnosti. Parkinsonizmus môže byť primárny idiopatická Parkinsonova choroba, ktorej príčina nie je známa a sekundárny parkinsonizmus, ktorý vznikajá v dôsledku cievneho postihnutia, infekčného […]

Posudzovanie nároku na invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok ako dôchodkovú dávka, je priznaná osobe s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom za splnenia zákonom stanovených podmienok upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa § 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť […]

Falck Healthcare a.s.

Falck Healthcare a.s. poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť v poliklinikách a špecializovaných rehabilitačných centrách. Patrí tiež k najväčším poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby na Slovensku. Zároveň v rámci svojej divízie Falck Academy organizuje kurzy prvej pomoci pre odbornú aj laickú verejnosť a v tejto oblasti je lídrom na Slovensku. Počas podujatia Škoda Handy Mobility Tour 2019 upriamime pozornosť na vaše […]

Pozvánka na 2. ročník podujatia ŠKODA Handy Mobility Tour

V mene chránenej dieľne AV Mobilita –  gestora projektu ŠKODA Handy ZŤP, partnera projektu ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. a ŠKODA Handy ZŤP centier vás pozývame na prezentačné podujatie Škoda Handy Mobility Tour 2019, ktorý sa koná v termíne 1.10. – 25.10.2019. Podujatie sa koná v našich ôsmych ŠKODA Handy ZŤP centrách podľa priloženého harmonogramu. Cieľom tejto akcie je […]

Oslavujeme 10. výročie vzniku chránenej dielne AV Mobilita

16. septembra 2019 oslávi chránená dielňa AV Mobilita 10.výročie založenia. Brány chránenej dielne, ktorá sa ako prvá na Slovensku zameriavala na poskytovanie komplexných motoristických služieb pre hendikepovaných občanov v rámci celého územia SR sa slávnostne otvorili 16. septembra 2009. Nositeľkou myšlienky a zakladateľkou chránenej dielne AV Mobilita a projektu ŠKODA Handy ZŤP bola pani Klaudia Valušková. Postupom času sa portfólio […]

V akej výške zaplatí invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu

Invalidný dôchodca, ktorý má nárok na invalidný dôchodok môže vykonávať aj zárobkovú činnosť, a to na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. pracovnej zmluvy), či dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V akej výške zaplatí invalidný dôchodca a jeho zamestnávateľ odvody z príjmu z trvalého pracovného pomeru, resp. dohody? Koľko sa platí pri podnikaní SZČO – invalidného […]

Najčastejšie dedičné ochorenia

Väčšina ochorení vzniká následkom pôsobenia vonkajších faktorov prostredia. Na rozdiel od nich sú dedičné choroby podmienené vznikom mutácie. Ide o zmenu stavby jednotlivých úsekov DNA génov alebo väčších častí molekuly DNA. V nich sú zakódované predpisy pre všetky funkcie bunky i stavba všetkých znakov a štruktúr. Ako vznikajú dedičné ochorenia? Každá bunka s jadrom obsahuje […]

ŠKODA Handy ZŤP na leteckých dňoch SIAF 2019

V dňoch 3.8. – 4.8.2019 sme projekt ŠKODA Handy ZŤP prezentovali na letisku v Sliači na 9.ročníku medzinárodných leteckých dní SIAF 2019. Počas celého podujatia prebiehala prezentácia projektu Škoda Handy ZŤP ako i upraveného vozidla Škoda Karoq v stánku ŠKODA Handy. Prekvapil nás výrazný záujem o projekt ŠKODA Handy ZŤP zo strany návštevníkov najmä v oblasti využitie úprav vozidla. Leteckých dní […]