Ojedinelý projekt Tri oriešky pre deti v Maríne 2. etapa

Pozývame Vás zapojiť sa do 2.kola projektu Tri oriešky pre deti v Maríne s možnosťou  získať  marketingovú a finančnú podporu pre svoje podnikanie od neziskovej organizácie Záleží nám.

Organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny. Projekt podporuje aj nezisková organizácia Záleží nám, ktorá pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk pomôže účastníkom projektu verejne zbierať prostriedky pre začiatok svojho podnikania.

Vieme, že:

 • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk  stúpa
 • starostlivosť  o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
 • pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca

V projekte „Tri oriešky pre deti v Maríne“,   sa budú realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom. Projekt v ďalšej etepe otvárame o skupinu žien, ktoré chcú začať podnikať alebo už podnikajú a vedia zaradiť hendikepovaných do svojho podnikaniaprostredníctvom chránených dielní alebo majú záujem o podporu pomocou Fundraisingového portálu www.zalezinam.sk.

Aktivity sa budú realizovať v kinosále liečebného domu Marína v Kováčovej v dňoch:

1x Motivačné stretnutie(sebarealizácia)  18.10.2016 od 15:00 – 17:00 hod

2x Samozamestnanie(podnikateľský plán) 25.10. a27.10.2016 od 15:00– 17:00 hod

1x Využitie príspevkov pre podnikanie (chránené dielne) 3.11.2016 od 15:00– 16:30 hod

Bonusom 2. kola je záverečné stretnutie dňa  3.11.2016 o 16:30 hod  s gestorkou projektu pani Klaudiou Valuškovou, ktorá okrem záverečného hodnotenie poskytne informácie o možnostiach finančnej podpory a podpory predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom neziskovej organizácie „Záleží nám“.

Lektori účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Pre viac informácií píšte na e-mail: voka@voka.sk

Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

tri-oriesky-pre-deti-zaverecna-sprava

Záverečná správa z 1. etapy projektu Tri oriešky pre deti v Maríne

ukončená 6.10.2016

 

Objednávateľom Mobilita n.o. a dodávateľom VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Dôvodová správa k realizácii projektu (1. etapa) :

 • Počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • Starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (ženách)
 • Pomoc pri seberealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností)
 • Formy na zvýšenie príjmu (sebazamestnanie)
 • Prihliadanie na špecifické podmienky

Realizátori projektu:

 • Mobilita, n.o.
 • Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p.
 • VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Výstupy:

Odborná pomoc s certifikovanými lektormi, profesionálmi v problematike samozamestnania, sebarealizácie pri zavádzaní zmeny v živote občana s hendikepovaným dieťaťom v podpore pri:

 • Sebarealizácii
 • Samozamestnaní
 • Zabezpečení príjmu
 • Vzdelávanie v oblati podnikateľského plánu a vytvorenia chránených dielní a pracovísk
 • Celkovo bolo do aktivít zaradených 70 účastníkov a 8 spolupracovníkov z partnerov projektu

Účastníci aktivít získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

2. etapa – prihlásenie záujemcov na adrese (začiatok podľa počtu záujemcov v Maríne Kováčová)

voka@voka.sk

avmobilita2@avmobilita.sk

veducasestra@marinakovacova.sk

Pozvánka – XX. ročník benefičného koncertu „Umelci srdcom“

ŠKODA Handy ZŤP centrum Porsche Inter Auto Slovakia Bratislava a Slovenský zväz telesne postihnutých Vás pozývajú na XX. ročník benefičného koncertu s názvom „Umelci srdcom“ 16.10.2016 o 13.30 hod. vo veľkej sále Istropolisu.

beneficny-koncert-sztp-2016

14. ročník výstavy NON-HANDICAP

AV Mobilita, s.r.o., Gestor projektu ŠKODA Handy ZŤP, Vás pozýva na 14. ročník výstavy NON-HANDICAP, 6.-8.10.2016 na výstavisku INCHEBA EXPO, Bratislava od 10.00-18.00 hod.

Prednáška „Podnikateľské minimum“

Pozývame Vás na bezplatnú sériu prednášok pre ZŤP na tému podnikanie. Prvá prednáška Podnikateľské minimumsa uskutoční dňa 28.9.2016 od 15,00-17,00 hod. v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, Sládkovičova 311/3, Kováčová, kontakt: veducasestra@marinakovacova.sk

3 oriešky pre deti v Maríne

Spolu s Vami organizujeme stretnutie, s ktorým sa začína ojedinelý projekt pre rodičov starajúcich sa o hendikepované deti.

Tri organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny.

Vieme, že:

 • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
 • starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
 • pomoc pri sebarealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca

Vzájomnou spoluprácou a inšpiráciami to chceme zmeniť. Preto Vás pozývame, aby ste sa zapojili.

 Zapojte sa do projektu: „Tri oriešky pre deti v Maríne“,  prostredníctvom ktorého sa budú realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie, a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom.

„Tri oriešky pre deti v Maríne“ obsahujú:

 1. Vzájomnú podporu
 2. Možnosť sebarealizácie
 3. Finančná nezávislosť

Prvá aktivita začína 22.9.2016 o 15:00 hod v  Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej v priestoroch knižnice, kde sa dozviete ďalšie informácie (záujem o účasť na projekte, prípadné konzultácie získate na avmobilita2@avmobilita.sk alebo u pani Spodniakovej č. dverí 058 v Maríne).

Úvodného stretnutia sa zúčastnia osoby a certifikovaní lektori, ktorí majú skúsenosti so zavádzaním zmeny v živote osôb starajúcich sa o hendikepované dieťa. Sú to zástupcovia neziskových organizácií, ktorí účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska s prihliadnutím na špecifické podmienky, v ktorých sa rodina s hendikepovaným dieťaťom nachádza. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie o absolvovaní.

Sprievodnou akciou pre rodičov a ich deti je aj návšteva farmy (nie je podmienkou absolvovania projektu). Za inšpiratívnymi príkladmi a stretnutiami s osobnosťami zo sveta podnikania a zriaďovania chránených dielní pôjdeme autobusom 24.9.2016. Farma  sa nachádza neďaleko Maríny.

Nič Vás to nebude stáť, ale získať môžete veľa.

 

ŠKODA Handy centrum AUTONOVA – Deň otvorených dverí

ŠKODA Handy centrum AUTONOVA, s.r.o. Poprad Vás pozýva v dňoch 23.9.2016 od 8.00 – 17.00 a 24.9.2016 od 9.00 – 12.00 na Deň otvorených dverí.

Autonova

ŠKODA Handy centrum PO CAR – Bezstarostná jazda

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov Vás pozýva dňa 24.9.2016 na Bezstarostnú jazdu 2016

pozvanka_bezstarostna jazda 2016

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím

ŠKODA Handy centrum Auto Gábriel, s.r.o. Košice a Slovenský zväz telesne postihnutých Vás pozývajú na Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím dňa 14.7.-16.7.2016 v Trebišove.

ŠKODA Handy centrum PO CAR – Abilympiáda

ŠKODA Handy centrum PO CAR, s.r.o. Prešov a SZSM Vás pozývajú na 12. ročník Abilympiády SZSM a 5. ročník Medzinárodnej Abilympiády SM v dňoch 1.7.-4.7.2016 na Zemplínsku Šíravu.

Abilympiada