3 oriešky pre deti v Maríne

Spolu s Vami organizujeme stretnutie, s ktorým sa začína ojedinelý projekt pre rodičov starajúcich sa o hendikepované deti.

Tri organizácie: Mobilita, n.o., Špecializovaný liečebný ústav Marína š.p. a Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (VOKA) sa spojili, aby podporili integráciu osôb žijúcich s hendikepovaným dieťaťom do pracovného procesu a následné posilnili stabilitu rodiny.

Vieme, že:

  • počet hendikepovaných detí podľa štatistík www.nczisk.sk stúpa
  • starostlivosť o deti zostáva na rodičoch (najčastejšie na ženách)
  • pomoc pri sebarealizácii rodiča (podnikanie, chránené dielne, chránené pracoviská, sieťovanie, výmena dobrých skúseností a príklady z praxe) môže byť inšpirujúca

Vzájomnou spoluprácou a inšpiráciami to chceme zmeniť. Preto Vás pozývame, aby ste sa zapojili.

 Zapojte sa do projektu: „Tri oriešky pre deti v Maríne“,  prostredníctvom ktorého sa budú realizovať aktivity za účelom podpory zásad rovnoprávnosti, tolerancie, a ktorý má pomôcť pri aktivizovaní zmeny v živote osoby s hendikepovaným dieťaťom.

„Tri oriešky pre deti v Maríne“ obsahujú:

  1. Vzájomnú podporu
  2. Možnosť sebarealizácie
  3. Finančná nezávislosť

Prvá aktivita začína 22.9.2016 o 15:00 hod v  Špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej v priestoroch knižnice, kde sa dozviete ďalšie informácie (záujem o účasť na projekte, prípadné konzultácie získate na avmobilita2@avmobilita.sk alebo u pani Spodniakovej č. dverí 058 v Maríne).

Úvodného stretnutia sa zúčastnia osoby a certifikovaní lektori, ktorí majú skúsenosti so zavádzaním zmeny v živote osôb starajúcich sa o hendikepované dieťa. Sú to zástupcovia neziskových organizácií, ktorí účastníkom podujatia sprostredkujú možnosti nastavenia zmeny v ich živote, v zmysle sebarealizácie a posilnenia finančnej nezávislosti. Počas niekoľkých stretnutí budeme hovoriť o možnostiach sebazamestnania, využitia príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska s prihliadnutím na špecifické podmienky, v ktorých sa rodina s hendikepovaným dieťaťom nachádza. Na záver účastníci projektu obdržia osvedčenie o absolvovaní.

Sprievodnou akciou pre rodičov a ich deti je aj návšteva farmy (nie je podmienkou absolvovania projektu). Za inšpiratívnymi príkladmi a stretnutiami s osobnosťami zo sveta podnikania a zriaďovania chránených dielní pôjdeme autobusom 24.9.2016. Farma  sa nachádza neďaleko Maríny.

Nič Vás to nebude stáť, ale získať môžete veľa.